fbpx
Open/Close Menu Kursy dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy. Terapia manualna, Dry Needling, techniki powięziowe, manipulacje wisceralne, PNF podstawowy,
kurs dry needling centrum wiedzy praktycznej warszawa

Co to jest Dry Needling

Pod pojęciem Dry Needling (DN) w literaturze medycznej możemy również znaleźć takie określenia jak: IMS – intramuscular stimulation, stymulacja śródmięśniowa; IMT –  – intramuscular manual therapy, śródmięśniowej terapii manualnej; MA – medical acupuncture, medyczna akupunktura. Jak wynika z badań mających oceniać wpływ różnego rodzaju zabiegów stosowanych w celu leczenia mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych (punkty spustowe, TrP – Trigger Point) Dry Needling jest najskuteczniejszą metodą ich zwalczania, z niewielkim stopniem inwazyjności. Polega na nakłuwaniu ( przezskórnym wprowadzeniu igły w ciało) przy pomocy bardzo cienkiej pełnej sterylnej igły miejsc poddawanych terapii. DN znajduje się w grupie metod bezpośredniego mechanicznego oddziaływania na tkanki, w celu uzyskania reakcji biomechanicznych, biochemicznych i naczyniowych. Co ważne w tej metodzie nie stosuje się środków farmakologicznych. Ze względu na swoją skuteczność najczęściej metoda ta wykorzystywana jest w stymulacji śródmięśniowej (IMS) w celu eliminacji punktów spustowych (techniki mięśniowo-powięziowe).

Tak jak proces tworzenia się punktów spustowych ma wiele teorii, tak badania wykonywane w celu oceny sposobu dezaktywacji TrP poprzez zastosowanie DN jest nie w pełni poznany ze względu na swoją złożoność w uruchamianiu reakcji neurofizjologicznych.

Jak większość technik terapeutycznych stosowanych obecnie w procesie leczenia tak i metoda suchego igłowania ma „wielu ojców”. W dużej mierze do rozwoju tej metody przyczynili się Janet G. Travell i Steinbrokera, którzy stwierdzili, że rezultat terapeutyczny jest wynikiem nie wstrzykniętej substancji a faktu samego nakłucia napiętego pasma i uzyskania reakcji drażnieniowej. dzięki temu to nazwiska tych praktyków i medycznych badaczy pojawiają się u podstaw Dry Neeedling.

Zalety metody Dry Needling

Sucha Igłoterapia to zabieg wykazujący bardzo wysoką skuteczność i precyzyjność. Pozwala dotrzeć do głębokich struktur mięśni i powięzi, często niemożliwych do osiągnięcia przy pomocy technik manualnych. W szybki sposób eliminuje przyczynę dolegliwości jednocześnie zmniejsza częstotliwość nawrotów w przypadku eliminowania punktów spustowych.

kurs-dry-needling-dla-lekarzy-osteopatow-fizjoterapeutow-kurs-sucha-igloterapia-kurs-akupunktura-medyczna- centrum-wiedzy-praktycznej

Co leczymy za pomocą Suchej Igłoterapii?

Większość dolegliwości bólowych i dysfunkcji zlokalizowane w narządzie ruchu, różnego pochodzenia. Najczęściej poddawany terapii jest system mięśniowo-powięziowy: brzuśce mięśni poprzecznie prążkowanych (najczęściej występują TrP) które często związane są z utratą funkcji i zaburzeniami ruchowymi. Suchą Igłoterapię stosuje się także m.in. przy tendinopatiach i bólach pochodzących z tkanki bliznowatej, adhezjach powięziowych w różnych warstwach powięzi, zmniejszanie napięcia powięziowego.

Modele terapeutyczne Dry Needling

1. Głęboka Igłoterapia Sucha DDN (Deep Dry Needling) oraz IMS. Najpowszechniej stosowany model. Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Igła wprowadzana jest głęboko w tkanki w celu wywołania lokalnej odpowiedzi drżeniowej i/lub wywołania dolegliwości pacjenta oraz wywołania rozpierania lub kurczu.

2. Model powierzchniowej Igłoterapii Suchej SDN (Superficial Dry  Needling) oraz MA/MDN (odpowiednio: Medical Acupuncture/Medical Acupuncture&Dry Needling – częściej pod tą nazwą w Europie). W powierzchownej igłoterapii suchej jest opisywanych wiele podgrup opiszemy kilka z nich. Najczęściej podczas SDN wprowadzamy igłę w miejsce nad występującym punktem spustowym lecz nie dochodzimy do brzuśca mięśniowego. Do tego modelu zaliczamy również pracę w celu odziaływania na powięziach…. powierzchownej, oraz nakłuwanie punktów biologicznie aktywnych wliczane do MA.

Fizjologiczne reakcje odruchowe które leżą u podstaw działania głębokiego Dry Needling (DDN) to: lokalna odpowiedz drżeniowa (LTR – local twitch response), efekty krążeniowe oraz zjawisko zniesienia czucia bólu inaczej analgezja.

– lokalna odpowiedz drżeniowa – jest to odruch rdzeniowy pojawiający się w wyniku drażnienia/stymulacji receptorów będących w obrębie punktu spustowego co w efekcie pobudza rdzeniowe pola motoryczne. Pobudzenie tego odruchu wiąże się ze znacznym spadkiem substancji P i CGRP (neuropeptydy) oraz wyhamowaniem spontanicznej, niepożądanej aktywności płytki nerwowo-mięśniowej (SEA – spontaneous endplate activity). Wywołanie lokalnej odpowiedzi drżeniowej wyzwala silny impuls nerwowy który przerywa „błędne koło nadpobudliwości” poprzez swoiste odwrażliwienie ośrodków aferentnych i eferentnych na poziomie rdzeniowym i obwodowym.

– do efektów krążeniowych powstałych w skutek głębokiego Suchego Igłowania zaliczamy zwiększenie mikrokrążenia w okolicy punktu spustowego jak i całym mięśniu w którym się znajdował. Ponadto kapilaryzacje i rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz promocje angiogenezy. Występuje również zwiększenie natlenowania oraz  krążenia w tkankach neurologicznie powiązanych.

– analgezja hiperstymulacyjna – zniesienie czucia bólu opisane przez R. Malzaca. Poprzez stymulacje włókien nerwowych zmielinizowanych A-beta i A-delta oraz bezmielinowych włókien nerwowych C prowadzi do impulsacji w grzbietowo-bocznych drogach rdzeniowo-mózgowych, która powoduje pobudzenie ośrodkowych i nadrdzeniowych centrów w tym okołowodociągowej istoty szarej (PAG – periaqueductal gray) co prowadzi do inhibicji bólu. W wyniku Dry Needlingu dochodzi również do obwodowego zniesienia bólu poprzez zwiększenia wydzielania beta-endorfin które hamują wydzielanie substancji P przez neurony oraz bramkowanie bólu na poziomie rogów tylnych rdzenia krękowego co bezpośrednio hamuje odczuwanie bólu. A poprzez stymulowanie włókien nerwowych A-beta dochodzi do hamowania bólu w całym segmentalnym unerwieniu (sensoryczne pole rdzeniowe), A-delta powoduje aktywacje mechanizmów noradrenergicznych i serotonergicznych inhibicji bólu, włókna C poprzez aktywacje interneuronów rogów tylnych rdzenia kręgowego.

Przykładowych dolegliwości w leczeniu których skuteczna może okazać się Sucha Igłoterapia jest bardzo wiele od napięciowych bólów głowy po pracę na tkankach około bliznowych kończąc, jednak największe uznanie metoda Dry Needling zyskała dzięki swojej skuteczności w leczeniu mięśniowo-powięziowych zespołach bólowych.

Sucha igłoterapia Dry Needling to nieoceniona metoda w walce z bólem różnego pochodzenia o ogromnych walorach terapeutycznych. Z tego względu jest tak chętnie wykorzystywana przez specjalistów. Jednak sukces w pracy z wykorzystywaniem metody suchej igłoterapii nieodłącznie związany jest z umiejętnością dokonywania trafnej diagnozy problemu i właściwego wykorzystywania techniki Dry Needling.

Zapraszamy na praktyczny, intensywny 5 dniowy kurs!

Czym charakteryzuje się nasz kurs Medical Acupuncture & Dry Needling?

👉1) Igłowanie punktów spustowych ale nie tylko: poznasz zasady bezpiecznego nakłuwania także obszarów okołookostnowych, tkanek bliznowatych, ścięgien, punktów biologicznie aktywnych.

👉 2) Program naszego kursu wzbogacony jest o naukę igłowania 50 powszechnych punktów akupunktury. Poznasz schematy wykorzystania punktów biologicznie aktywnych w kontekście leczenia/ procesu rehabilitacji powszechnych dolegliwości pacjentów, którzy trafiają do gabinetów fizjoterapeutów, np. Kolano skoczka, uszkodzenie stożka rotatorów, łokieć tenisisty, golfisty itp.

👉 3) Kurs prowadzi wybitny specjalista Dr Norris wieloletni praktyk z ponad 30 letnim doświadczeniem. W trakcie naszego kursu prowadzący pokazuje, w których sytuacjach Dry Needling / Medyczna Akupunktura jest niezastąpiona, a w których lepsze efekty terapeutyczne uzyskamy stosując terapię manualna. Odwoła się również do schorzeń przy których wskazana jest kombinacja wspomnianych metod.

👉 4) Uczymy bezpiecznie igłować także w okolicy brzucha, twarzy, szyi, klatki piersiowej.

👉 5)Powierzchowna i głęboka igłoterapia

👉 6) Poznasz zastosowanie elektroakupunktury

💡 7)Każdą technikę nagrywamy dla Ciebie i udostępniamy na platformie online. W każdej chwili po kursie możesz wrócić do przerobionego materiału.

✍️ Aktualne terminy kursu Dry Needling znajdziecie na naszej stronie: Kurs Dry Needling

👉 Otrzymujesz certyfikat w j. polskim i w j. angielskim- uznany przez Norris Health Institute

Mała grupa- maks. 16 osób

Kurs dedykowany jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów

Więcej informacji pod numerem telefonu 609-808-407

Zapraszamy fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, rehabilitantów, osteopatów, chiropraktyków i lekarzy do zapoznania się z ofertą praktycznego kursu suchej igłoterapii

Jesteśmy jedynym w Polsce partnerem Norris Health Institute, organizacji, która na rynku medycznym działa już od ponad 30 lat. Umożliwiamy Ci naukę metody Dry Needling od najlepszych.

kursy dla fizjoterapeutów, kurs dry needling, dry needling kurs

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

Logo_footer   
    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016
CLOSE
CLOSE
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus