Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Manipulacje wisceralne w zaburzeniach funkcji układu ruchu

17 marca 2023 @ 09:00 - 19 marca 2023 @ 18:00

1690zł

INFORMACJE O KURSIE

Cel kursu

Szkolenie z zakresu technik manipulacji wisceralnej ma na celu przybliżenie uczestnikom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjachi dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej zastosowania technik manipulacji trzewnych w typowych zespołach klinicznych takich jak zespoły zaburzeń funkcji barku, zespoły bólowe kręgosłupa szyjno – piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego a także w dolegliwościach stawu biodrowego i stawu kolanowego.
Przekazana na kursie wiedza z zakresu anatomii i topografii narządów, ich fizjologii i patofizjologii a także umiejętności manualne związane z pracą przez powłoki brzuszne znacząco rozwijają praktykę terapeutyczną i dają wyjątkowo skuteczne narzędzie w terapii zaburzeń funkcji układu trzewnego takich jak dysfunkcje przewodu pokarmowego – zgaga, refluks, wzdęcia, zaparcia i biegunki, zespół jelita drażliwego, nawracające infekcje dróg oddechowych, zaburzenia funkcji pęcherza i inne.Dodatkowo w programie szkolenia zawarte będą wybrane techniki strukturalne ( LVHA oraz HVLA ) uzupełniające terapię wisceralną, co pozwoli uczestnikom na płynnei kompleksowe leczenie zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

Kurs składa się z dwóch części: podstawowej (dwa dni) obejmującej tematykę/ obszar dotyczący jamy brzusznej oraz drugiej części stanowiącej jako moduł rozwijający wyczerpujący zagadnienia związane z obszarem klatki piersiowej. Pełny zakres materiału obejmuje 2 zjazdy każdy po 2 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych) i taki model rekomendujemy Państwu, niemniej jednak istnieje możliwość udziału tylko w wybranej tematyce.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Wiedza:
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada wiedzę z zakresu:
- Anatomii i topografii narządów wewnętrznych.Podstaw fizjologii i patofizjologii wybranych narządów wewnętrznych.
- Mechanizmów bezpośrednich (mechanicznych) oraz odruchowych, przez które układ trzewny wpływa lub zaburza funkcję układu mięśniowo – powięziowego.
- Wskazań i przeciwwskazań do pracy manualnej z narządami wewnętrznymi.
- Objawów rzutowanych z wybranych narządów wewnętrznych na układ mięśniowo – powięziowy.
- Typowych zaburzeń funkcji układu ruchu w tym w szczególności: obręczy barkowej, kręgosłupa C/Th, Th/L, L/S, stawu biodrowego i kolanowego na tle zaburzeń funkcji lub patologii narządów wewnętrznych.

Umiejętności:
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada umiejętności:
- Prowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z uwzględnieniem potencjalnego wpływu narządów wewnętrznych na funkcję narządu ruchu.
- Prowadzenia podstawowej diagnostyki różnicowej na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz rozpoznania konieczności konsultacji specjalistycznej lub dodatkowych badań obrazowych / laboratoryjnych przed podjęciem terapii pacjenta.
- Przeprowadzenia podstawowej procedury badania powłok brzusznych, testów specjalnych i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.
- Rozpoznania bezwzględnych przeciwwskazań do pracy manualnej z pacjentem.
- Prowadzenia kompleksowej terapii zaburzeń funkcji układu ruchu w tym min. typowych zespołów bólowych takich jak zespoły „bolesnego barku” zespoły bólowe kręgosłupa C/Th/L/S, zespoły bólowe stawu biodrowego i kolanowego,z
uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.
- Bezpiecznego wdrożenia technik manipulacji trzewnych jako elementu terapii zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych.

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć

09.00 – 10.45  (w1): 

 • Powitanie uczestników; 
 • Wprowadzenie i główne założenia w terapii wisceralnej: 
 • Ruchomość narządów, 
 • Systemy „fiksujące” narządy: więzadłowy, ciśnieniowy, „dwuwarstwowy”
 • Podział techniki manipulacji trzewnych

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p1)

 • Anatomia topograficzna, 
 • Punkty orientacyjne, 
 • Anatomia palpacyjna, 

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45  (w2)

 • Układ mięśniowo – powięziowy a terapia wisceralna:
 • Połączenia mechaniczne, Połączenia odruchowe, 
 • Podstawy neurofizjologii i bólu rzutowanego
 • „Terapia wisceralna to nie tylko manipulacje narządów” – globalność podejścia terapeutycznego

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (w3/p2)

 • Podstawy badania internistycznego, 
 • Metodyka wywiadu, 
 • Wskazania i przeciwskazania 
 • Testy specjalne i funkcjonalne 
 • Techniki strukturalne i tkanek miękkich w terapii wisceralnej

Program zajęć

9.00 – 10.45 (p3):

Przepona: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Techniki dla przepony

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p4)

Otrzewna: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczne, typowe dysfunkcje
Techniki dla otrzewnej

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45 (p5)

Żołądek, Dwunastnica: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (p6)

Wątroba: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

Program zajęć

9.00 – 11.00 (p7)

Śledziona: anatomia funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Pęcherzyk żółciowy: anatomia funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p8)

Okrężnica, krezki: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 16.15 (p9)

Układ moczowo-płciowy: wprowadzenie do diagnozy i terapii.
Zastosowanie technik manipulacji trzewnej w wybranych zespołach bólowych 
i dysfunkcjach narządu ruchu
Powtórzenie i podsumowanie materiału z MI

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Miejsce

Sala Szkoleniowa
ul. Romera 10
Warszawa, Polska
+ Google Map

Organizator

Centrum Wiedzy Praktycznej
Telefon:
+48 609 808 407
Email:
kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl + Kalendarz Google+ Eksportuj iCal
Strona internetowa:
https://kursydlafizjoterapeutow.pl