Opis zajęć

Podczas trzeciego modułu kursu uczestnicy pod okiem wybitnych specjalistów prosektora Michała Szlęzaka, PT, MTI oraz prosektora, neuroanatoma Andrzeja Kaśkosza będą docierali na zwłokach i preparatach do skomplikowanych oraz niezwykle ważnych struktur jamy brzusznej, okolicy ściany jamy brzusznej, trzewi oraz głowy.

Podczas zajęć zostanie między innymi omówiona tematyka:

  • Stawu skroniowo- żuchwowego- jego biomechaniki, unerwienia, możliwych dysfunkcji i powiązania z pracą odcinka szyjnego kręgosłupa.
  • Górnego odcinka kręgosłupa szyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mięśnie proste tylnie głowy i ich połączenie z oponą twardą, autonomiczny układ nerwowy i jego powiązanie z unaczynieniem szyi i głowy, oraz możliwy wpływ dysfunkcji tych struktur na ból głowy i zawroty głowy.
  • Nerwów czaszkowych, nerwu potylicznego większego i mniejszego, nerwu usznego i punktu Erba oraz ich dysfunkcji.
  • Anatomii wisceralnej ze zwróceniem uwagi na unerwienie i unaczynienie topografię i powiązania narządów względem siebie i względem ściany jamy brzusznej oraz połączenia powięziowe i więzadła, oraz wpływu patologii narządów wewnętrznych na ustrój.
  • OUN

Kurs zostanie wzbogacony o liczne uwagi kliniczne i przykłady pacjentów.

Szkolenie odbędzie się na zwłokach utrwalonych. Jedną z zalet kursu jest bardzo duża ilość preparatów. Kursanci otrzymają również możliwość samodzielnego preparowania. Zajęcia odbędą się zarówno na sali wykładowej, jak i w prosektorium. W trakcie zajęć wyświetlane będą zdjęcia RTG, TK oraz MRI omawianych struktur w celu przełożenia oglądanego obrazu na tkanki obserwowane in vivo.

 

Prowadzący zajęcia

kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ PT/ MTI Michał Szlęzak

Instruktor
Michał Szlęzak studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2005 roku. Tytuł certyfikowanego Kaltenborn-Evjenth terapeuty manualnego zdobył w 2006 roku. Po dwóch latach zaczął asystować na kursach MT według standardów IFOMT pod monitoringiem Staszka Legockiego. Od 2009 do 2014 roku wykładał anatomię w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2016 zdał egzamin MT II. Pracując w indywidualnej praktyce medycznej jak i współpracując z ŚUM stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki i terapii manualnej.
kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ Neuroanatom Andrzej Kaśkosz

Instruktor
Andrzej Kaśkosz jest wieloletnim pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Jest jednym z największych specjalistów z zakresu neuroanatomii. W swojej karierze kierował licznymi preparacjami i plastynacjami. Podczas pracy stale pogłębia wiedzę na temat funkcji układu nerwowego.

Szczegółowy program kursu Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu.

Nadchodzące kursy