Opis zajęć

Informacje

Tematyka zajęć

Podudzie i stopa

Organizacja zajęć:

część 1- zajęcia w prosektorium, praca na zwłokach

część 2- diagnostyka obrazowa: TK, MR, RTG

część 3-USG i palpacja

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Dla kogo jest kurs:

Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy (studenci w/w kierunków)

Korzyści:

  • Umiejętność rozpoznawania anatomicznych struktur podudzia i  stawu skokowego
  • Nauka odczytywania i analizowania badań obrazowych
  • Zrozumienie wpływu i współzależności  poszczególnych struktur kostnych i miękkich
  • Nacisk na powiązania mięśniowo-powięziowe, przebieg nerwów, naczyń i wzajemne korelacje omawianych struktur.
  • Zrozumienie przesłanek anatomicznych niezbędnych dla prawidłowego procesu rehabilitacji
  • Zajęcia w prosektorium umożliwiają samodzielne preparowani
  • Do dyspozycji kursantów pozostają zarówno zwłoki całościowe jak i kilkanaście preparatów odcinkowych

Szczegóły:

Podczas tego modułu zostaną przedstawione między innymi: kość piszczelowa, strzałkowa, kości stępu, śródstopia, palców stopy, trzeszczki, staw piszczelowo-strzałkowy, więzozrost piszczelowo-strzałkowy, błona międzykostna goleni, staw skokowy górny, staw skokowy dolny, naczynia i nerwy stawów skokowych, mechanika stawów skokowych, stawy stępu, stawy stępowo-śródstopne, stawy międzyśródstopne, stawy palców stopy i ich mechanika, sklepienie stopy, mięśnie goleni: grupa przednia mięśni goleni, grupa boczna mięśni goleni, grupa tylna mięśni goleni, warstwa powierzchowna i głęboka powięzi goleni, pochewki ścięgien stopy, mięśnie grzbietu i podeszwy stopy, mięśnie wyniosłości przyśrodkowej, mięśnie wyniosłości bocznej, mięśnie wyniosłości pośredniej, rozcięgna grzbietowe palców stopy, powięzi stopy, tętnice stopy i podudzia, żyły głębokie stopy i podudzia, żyły powierzchowne stopy, żyła odpiszczelowa i odstrzałkowa, zespolenia i zastawki żył powierzchownych stopy i podudzia, nerw piszczelowy, nerw strzałkowy wspólny itp.

Prowadzący zajęcia

kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ PT/ MTI Michał Szlęzak

Instruktor
Michał Szlęzak studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2005 roku. Tytuł certyfikowanego Kaltenborn-Evjenth terapeuty manualnego zdobył w 2006 roku. Po dwóch latach zaczął asystować na kursach MT według standardów IFOMT pod monitoringiem Staszka Legockiego. Od 2009 do 2014 roku wykładał anatomię w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2016 zdał egzamin MT II. Pracując w indywidualnej praktyce medycznej jak i współpracując z ŚUM stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki i terapii manualnej.
kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ Neuroanatom Andrzej Kaśkosz

Instruktor
Andrzej Kaśkosz jest wieloletnim pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Jest jednym z największych specjalistów z zakresu neuroanatomii. W swojej karierze kierował licznymi preparacjami i plastynacjami. Podczas pracy stale pogłębia wiedzę na temat funkcji układu nerwowego.

Szczegółowy program kursu Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu:

Nadchodzące kursy

.