Opis zajęć

Tematyka zajęć:

Głowa, szyja , neuroanatomia

Organizacja zajęć:

część 1- zajęcia w prosektorium, praca na zwłokach

część 2- diagnostyka obrazowa: TK, MR, RTG

część 3-USG i palpacja

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Dla kogo jest kurs:

Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy (studenci w/w kierunków)

Korzyści:

  • Umiejętność rozpoznawania anatomicznych struktur głowy, szyi
  • Nauka odczytywania i analizowania badań obrazowych
  • Zrozumienie wpływu i współzależności  poszczególnych struktur kostnych i miękkich
  • Nacisk na powiązania mięśniowo-powięziowe, przebieg nerwów, naczyń i wzajemne korelacje omawianych struktur.
  • Zrozumienie przesłanek anatomicznych niezbędnych dla prawidłowego procesu rehabilitacji
  • Zajęcia w prosektorium umożliwiają samodzielne preparowani
  • Do dyspozycji kursantów pozostają zarówno zwłoki całościowe jak i kilkanaście preparatów odcinkowych

Szczegóły:

Zostaną przedstawione między innymi: ośrodkowy układ nerwowy w niezwykłym funkcjonalnym ujęciu, budowa ogólna czaszki: ściana górna, przednia, tylna, boczna, dolna. Budowa szczegółowa czaszki: kość potyliczna, kość klinowa, czołowa, skroniowa, ciemieniowa, sitowa. Kości części trzewnej czaszki: małżowina nosowa dolna, kość nosowa, lemiesz, kość łzowa, szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, żuchwa, kość gnykowa. Połączenia kości czaszki: połączenia ścisłe, połączenia stawowe, staw skroniowo-żuchwowy. Jamy i doły czaszki: jama części mózgowej czaszki, oczodół, jama nosowa, jama ustna, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół skrzydłowo-podniebienny, dół zażuchwowy. Wyczuwalność kości czaszki, mechanika czaszki, różnice czaszki związane z wiekiem, różnice płciowe czaszki. Mięśnie głowy: mięśnie wyrazowe głowy: mięśnie sklepienia czaszki, mięśnie otoczenia szpary powiek, mięśnie otoczenia szpary ust, mięśnie otoczenia nozdrzy, mięśnie małżowiny usznej, wyraz twarzy. Mięśnie żucia, powięzie głowy. Mięśnie szyi: grupa powierzchowna mięśni szyi, grupa środkowa mięśni szyi: mięśnie podgnykowe, mięśnie nadgnykowe, grupa głęboka mięśni szyi: mięśnie pochyłe, mięśnie przedkręgowe, powięź szyi, przestrzenie międzypowięziowe szyi, trójkąty szyi. Budowa ogólna jamy ustnej, przedsionek jamy ustnej: wargi, policzki, dziąsła. Zęby i uzębienie. Nos zewnętrzny. Jama nosowa: budowa jamy nosowej, zatoki przynosowe, błona śluzowa jamy nosowej, naczynia i nerwy jamy nosowej. Gruczoły ślinowe: ślinianka przyuszna, podszczekowa, podjezykowa, budowa drobnowidowa ślinianek, czynności gruczołów ślinowych i ślina. Język: czynności języka, budowa ogólna języka, błona śluzowa języka: brodawki językowe, migdałek językowy, gruczoły językowe. Mięśnie języka: zewnętrzne mięśnie języka, wewnętrzne mięśnie języka, naczynia i nerwy podniebienia. Okolica podjęzykowa, podniebienie, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, cieśń gardła, migdałek podniebienny, mięśnie podniebienia miękkiego, naczynia i nerwy podniebienia. Tętnice głowy i szyi: tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna wewnętrzna, zewnętrzna. Żyły mózgowia, opony twardej i jej zatoki oraz żyły ściany czaszki: żyły mózgowia, opony twardej mózgowia, zatoki opony twardej: grupa górna i dolna. Żyły oczne, powierchowne żyły głowy i szyi: żyła twarzowa, żyła szyjna zewnętrzna, splot skrzydłowy, dopływy szyjne z żyły ramienno-głowowej, żyła szyjna wewnętrzna. Nerwy rdzeniowe: gałęzie nerwów rdzeniowych: gałęzie oponowe, łączące, grzbietowe nerwów szyjnych, nerwów piersiowych, nerwów lędźwiowych, nerwów krzyżowych, nerwu guzicznego. Splot szyjny: nerwy skórne splotu szyjnego, nerwy mięśniowe splotu szyjnego: gałęzie krótkie, gałęzie długie. Nerwy czaszkowe: nerwy końcowe. Nerwy narządów zmysłów: nerwy węchowe, nerw wzrokowy, nerw przedsionkowo-ślimakowy. Nerwy mięśni gałki ocznej: nerw okoruchowy, nerw bloczkowy, nerw odwodzący. Nerwy łuków skrzelowych: nerw trójdzielny, wewnątrzczaszkowy, odcinek nerwu trójdzielnego, nerw oczny, nerw szczękowy, nerw żuchwowy, obszar unerwienia trójdzielnego. Nerw twarzowy: gałęzie i zespolenia nerwu twarzowego wewnątrz części skalistej, gałęzie i zespolenia narwu twarzowego po wyjściu z czaszki. Nerw językowo-gardłowy, nerw błędny: gałęzie odcinka głowowego, gałęzie odcinka szyjnego, gałęzie odcinka piersiowego, gałęzie odcinka brzusznego. Nerw dodatkowy. Nerw mięśni języka: nerw podjęzykowy. Splot szyjny: nerwy splotu szyjnego, nerwy mięśniowe splotu szyjnego: gałęzie krótkie, gałęzie długie.

Prowadzący zajęcia

kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ PT/ MTI Michał Szlęzak

Instruktor
Michał Szlęzak studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2005 roku. Tytuł certyfikowanego Kaltenborn-Evjenth terapeuty manualnego zdobył w 2006 roku. Po dwóch latach zaczął asystować na kursach MT według standardów IFOMT pod monitoringiem Staszka Legockiego. Od 2009 do 2014 roku wykładał anatomię w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2016 zdał egzamin MT II. Pracując w indywidualnej praktyce medycznej jak i współpracując z ŚUM stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki i terapii manualnej.
kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ Neuroanatom Andrzej Kaśkosz

Instruktor
Andrzej Kaśkosz jest wieloletnim pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Jest jednym z największych specjalistów z zakresu neuroanatomii. W swojej karierze kierował licznymi preparacjami i plastynacjami. Podczas pracy stale pogłębia wiedzę na temat funkcji układu nerwowego.

Szczegółowy program kursu Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu:

Nadchodzące kursy

.