Opis zajęć

Tematyka zajęć:

Narządy wewnętrzne

Organizacja zajęć:

Zajęcia w prosektorim

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Dla kogo jest kurs:

Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy (studenci w/w kierunków)

Korzyści:

  • Umiejętność rozpoznawania anatomicznych struktur narządów wewnętrznych
  • Nauka odczytywania i analizowania badań obrazowych
  • Zrozumienie wpływu i współzależności  poszczególnych struktur kostnych i miękkich
  • Nacisk na powiązania mięśniowo-powięziowe, przebieg nerwów, naczyń i wzajemne korelacje omawianych struktur.
  • Zrozumienie przesłanek anatomicznych niezbędnych dla prawidłowego procesu rehabilitacji
  • Zajęcia w prosektorium umożliwiają samodzielne preparowani
  • Do dyspozycji kursantów pozostają zarówno zwłoki całościowe jak i kilkanaście preparatów odcinkowych

Szczegóły:

Zostaną przedstawione między innymi: budowa ogólna jamy ustnej, przedsionek jamy ustnej: wargi, policzki, dziąsła. Gardło: budowa ściany gardła, błona śluzowa: migdałek gardłowy, trąbkowy. Błona włóknista, mięśniowa: zwieracze gardła, dźwigacze gardła, czynności mięśni gardła i ruchy połykania, błona zewnętrzna, stosunki topograficzne gardła, nerwy i naczynia gardła. Tchawica i jej gałęzie: budowa ściany tchawicy: błona włóknista, błona śluzowa.Oskrzela główne: budowa ścian oskrzeli głównych, różnice między prawym i lewym oskrzelem głównym. Stosunek tchawicy i oskrzeli do narządów sąsiednich, naczynia i nerwy tchawicy i oskrzeli. Płuca: stosunki ogólne, budowa płuc: płuco: części składowe płuca, powierzchnia zewnętrzna płuca i jej stosunek do narządów sąsiednich, korzeń płuca. Oskrzela wewnątrzpłucne: budowa ścian oskrzeli, właściwości ogólne oskrzeli, typowy obraz drzewa oskrzelowego. Budowa drobnowidowa płuc. Naczynia i nerwy płuc.Mechanika płuca: napięcie płucne, zdolność przystosowania się płuca, ruchy płuca i jego części składowych. Śródpiersie. Tętnice krążenia małego: pień i tętnice płucne. Żyły krążenia małego: żyły płucne. Przełyk: stosunki ogóle, budowa ściany przełyku, stosunki topograficzne, naczynia i nerwy przełyku.Otrzewna: stosunki ogólne otrzewnej i narządów jamy brzusznej, pętla dwunastnicy, topografia otrzewnej, zachyłki otrzewnej, budowa otrzewnej, naczynia i nerwy otrzewnej, znaczenie otrzewnej. Żołądek: stosunki ogólne: części składowe żołądka, wielkość, kształt, położenie, stosunek żołądka do narządów sąsiednich, stosunek do otrzewnej i więzadła żołądka. Budowa ściany żołądka: błona surowicza, błona mięśniowa: czynności mięśniówki. Błona śluzowa,budowa drobnowidowa błony śluzowej żołądka, czynności żołądka, naczynia i nerwy żołądka. Jelito cienkie: Dwunastnica: podział, kształt, położenie, stosunek do otrzewnej i umocowanie dwunastnicy, stosunek do narządów sąsiednich, błona śluzowa. Jelito czcze i kręte: różnice pomiędzy nimi, położenie, stosunek do otrzewnej krezka i ruchomość jelita cienkiego, uchyłek Meckela. Budowa i czynności ściany jelita cienkiego, budowa drobnowidowa błony śluzowej jelita cienkiego, czynności błony śluzowej jelita cienkiego, naczynia i nerwy jelita cienkiego. Jelito grube: jelito ślepe i wyrostek robaczkowy: zastawka okrężnicy, kształt jelita ślepego, położenie, stosunek do otrzewnej, budowa ściany jelita ślepego. Wyrostek robaczkowy: wielkość, położenie, stosunek do otrzewnej, budowa ściany wyrostka robaczkowego. Naczynia i nerwy jelita ślepego i wyrostka robaczkowego. Okrężnica: typowe właściwości makroskopowe okrężnicy, taśmy okrężnicy, uwypuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate, przyczepki sieciowe, budowa ściany okrężnicy, okrężnica wstępująca, zgięcie okrężnicy wątrobowe, okrężnica poprzeczna, zgięcie okrężnicy śledzionowe, okrężnica zstępująca, okrężnica esowata, naczynia i nerwy okrężnicy. Odbytnica: podział, położenie i przebieg odbytnicy, kształt i wielkość odbytnicy, stosunek do otrzewnej, stosunek do sąsiednich narządów. Budowa ściany odbytnicy: błona zewnętrzna, błona mięśniowa, błona śluzowa, odbyt. Naczynia i nerwy odbytnicy, kał. Wątroba: położenie, wzrastanie i wielkość, barwa, właściwości fizyczne, kształt. Budowa zewnętrzna: powierzchnie wątroby, torebka Glissona, płaty wątroby. Drogi żółciowe. budowa zewnętrzna pęcherzyka żółciowego, stosunek do otrzewnej, stosunki topograficzne. Przewód pęcherzykowy, budowa ściany przewodów żółciowych zewnątrzwątrobowych, żółć, odpływ żółci, naczynia i nerwy dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, zmienność dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych. Trzustka: budowa zewnętrzna, stosunek do otrzewnej i umocowanie trzustki, stosunki topograficzne. Przewody trzustki: przewód trzustkowy, przewód trzustkowy dodatkowy, zmienność przewodów trzustki. Rozwój trzustki, budowa drobnowidowa trzustki, czynności trzustki, naczynia i nerwy trzustki. Nerka: osłonki nerki: torebka włóknista, torebka tłuszczowa.Umocowanie i ruchomość nerki: nabyte zmiany położenia, wrodzone zmiany położenia. Stosunki topograficzne nerek: stosunek do szkieletu, stosunek do tylnej ściany brzucha, stosunek do narządów sąsiednich, stosunek do otrzewnej. Korzeń nerki, budowa ogólna nerki, budowa szczegółowa nerki: budowa nefronu, znaczenie nefronu. Cewka zbiorcza, tkanka łączna nerki i jej znaczenie, mocz. Naczynia i nerwy nerki. Miedniczka i kielichy nerkowe: kielichy nerkowe mniejsze, kielichy nerkowe większe, miedniczka nerkowa, zmienność kształtu miedniczki i kielichów, położenie miedniczki. Budowa ścian kielichów i miedniczki. Moczowód, odmiany moczowodu. Budowa ścian moczowodu, naczynia i nerwy moczowodu. Pęcherz moczowy: wady rozwojowe, stosunki topograficzne, przestrzeń załonowa. Budowa ścian pęcherza moczowego: trójkąt pęcherzowy, naczynia i nerwy pęcherza moczowego. Śledziona: stosunki ogólne, stosunek do otrzewnej i ruchomość śledziony, położenie śledziony i jej stosunek do narządów sąsiednich, rozwój śledziony, budowa śledziony, czynności śledziony, naczynia i nerwy. Serce. Osierdzie. Tętnice krążenia wielkiego: aorta, aorta wstępująca, łuk aorty, aorta piersiowa, brzuszna, odmiany aorty. Gałęzie aorty: gałęzie aorty wstępującej, gałęzie łuku aorty, pień ramienno-głowowy. Żyły krążenia wielkiego: żyły serca.

Prowadzący zajęcia

kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ PT/ MTI Michał Szlęzak

Instruktor
Michał Szlęzak studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii w 2005 roku. Tytuł certyfikowanego Kaltenborn-Evjenth terapeuty manualnego zdobył w 2006 roku. Po dwóch latach zaczął asystować na kursach MT według standardów IFOMT pod monitoringiem Staszka Legockiego. Od 2009 do 2014 roku wykładał anatomię w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2016 zdał egzamin MT II. Pracując w indywidualnej praktyce medycznej jak i współpracując z ŚUM stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu anatomii, biomechaniki i terapii manualnej.
kursy dla fizjoterapeutów

Prosektor/ Neuroanatom Andrzej Kaśkosz

Instruktor
Andrzej Kaśkosz jest wieloletnim pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Jest jednym z największych specjalistów z zakresu neuroanatomii. W swojej karierze kierował licznymi preparacjami i plastynacjami. Podczas pracy stale pogłębia wiedzę na temat funkcji układu nerwowego.

Szczegółowy program kursu Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu:

Nadchodzące kursy

.