Sensytyzacja centralna, Obraz ciała, Linia środkowa & Uczenie się czynności motorycznych: Diagnoza oparta na dowodach & Terapia

Promocja- przy zapisie do 30.11.19 obowiązuje cena 1990 zł!

Opis kursu

Mózg potrzebuje wiedzieć, co dzieje się w ciele. Otrzymuje te informacje z feedbacku sensorycznego i tworzy kompleksowe mapy. Jeśli informacja ta jest niekompletna, mózg będzie zmieniał swoje działanie, aby ją pozyskać. Jeśli jej w ogóle nie ma, jest znacznie nieprecyzyjna lub nie może zostać przetworzona, mogą wystąpić objawy z układu mięśniowo – szkieletowego. Zatem, jest to oczywiste, że nasz wirtualny mózg i obraz ciała są zaangażowane w stany bólowe. W niektórych przypadkach mogą stanowić pierwotną przyczynę bólu!

Ból centralny lub niemechaniczny najlepiej podzielić na sensytyzację centralną i ból centralny, związany ze schematem ciała. Zawiera się w tym ból neuropatyczny. Sensytyzacja centralna postrzegana jest jako spektrum bólu niemechanicznego z kilkoma czynnikami, które do niego predysponują. Zawiera się w tym: ograniczone bramkowanie bólu poprzez funkcje sensomotoryczne, czynniki związane ze stylem życia i obecna nocycepcja. Przewlekły układowy stan zapalny niskiego stopnia (CLGSI) jest obecnie rozumiany jako główny czynnik, mający wpływ na rozwój chorób przewlekłych, w tym bólu przewlekłego. Opracowaliśmy kwestionariusz, który przewiduje obecność CLGSI, który będzie nakładać się ze zdolnością do reakcji na terapię opartą na dowodach. Będziemy omawiać diagnozę kliniczną uwrażliwienia centralnego oraz bólu centralnego, związanego ze schematem ciała opartą na charakterystyce historii subiektywnej, kwestionariuszach i prostych strategiach badawczych.

Istnieje podgrupa pacjentów, którzy mają bardzo słabą koordynację i nie można tego zmienić poprzez tradycyjną rehabilitację. Mają oni również znaczne deficyty w zakresie funkcji sensomotorycznych, świadomości linii środkowej i odruchów posturalnych. Ponad dziewięćdziesiąt procent z nich, będzie miało również deficyty neurokognitywne i przetrwałe odruchy pierwotne. Deficyty te wpływają niekorzystnie na kontrolę motoryczną i niemal uniemożliwiają uczenie się specyficznych ćwiczeń kontroli motorycznej. Inni pacjenci wydają się mieć sztywność mięśni, której nie da się zniwelować. Często jest to spowodowane przetrwałymi odruchami pierwotnymi oraz słabym schematem ciała.

Trapie oparte na dowodach będą szczegółowo omawiane. Zawierają one: specyficzny trening sensoryczny, trening oddechowy i zalecany sposób odżywiania. Rehabilitacja neurorozwojowa to sposób, w jaki uczymy się naszej linii środkowej oraz schematu ciała. Odbywa się to poprzez odruchy prymitywne i posturalne, które prowadzą nasz ruch oraz systemy sensoryczne, które biorą udział w tym procesie.

Po ukończeniu kursu będziesz rozumieć, w jaki sposób diagnozować różne typy bólu niemechanicznego, razem z odpowiednią historią subiektywną, badaniem fizykalnym, i kwestionariuszami, których się używa. Będziesz w stanie ułożyć program rehabilitacji dla pacjentów ze zmienionym schematem ciała i/lub uwrażliwieniem centralnym oraz zdobędziesz strategie na odpowiednie progresje i rozwiązywanie problemów.

Obrazowanie motoryczne i wizualizacja są dla wielu ludzi czymś oczywistym, jednak u dzieci, które maja problemy z nauka oraz u dorosłych z bólem związanym ze schematem ciała występuje w tym zakresie specyficzny deficyt. Opracowaliśmy strategię reedukacji obrazowania mentalnego, na podstawie rehabilitacji dzieci z problemami z uczeniem się. Będzie to szczegółowo omawiane.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zmiany w schemacie ciała powodują złożone prezentacje bólu. Zespół pomijania stronnego po udarze, ból fantomowy, CRPS (Kompleksowy syndrom bólu regionalnego) i dystonia stanowią na to przykłady.

Kurs jest wskazany dla osteopatów, lekarzy, fizjoterapeutów.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Cele Kursu:

  •  Zrozumienie zmienionego schematu ciała, sensytyzacji centralnej i czynników neurologicznych oraz ich roli w stanach bólowych i nauce czynności motorycznych.
  • Uświadomienie sobie mechanizmów, będących podłożem bólu niemechanicznego i osłabionego uczenia się czynności motorycznych
  • Używanie historii subiektywnej, badania fizykalnego oraz kwestionariuszy do diagnozowania sensytyzacji centralnej, bólu centralnego związanego ze schematem ciała i osłabionego uczenia się czynności motorycznych
  • Stworzenie programu rehabilitacji zaburzeń schematu ciała, sensytyzacji centralnej i osłabionego uczenia się czynności motorycznych poprzez odpowiednie punkty startowe i progresje.

Jaką wiedzę jeszcze  zdobędziesz na kursie?

Spektrum schematu ciała

Pokażemy Ci, jak ocenić zaburzenia w obrębie schematu ciała oraz zaprezentujemy strategie, które mogą być zastosowane do szeregu innych schorzeń i prezentacji klinicznychDiagnoza sensytyzacji centralnej

Diagnoza bólu niemechanicznego stanowi jedno z największych wyzwań dla lekarzy. Pokażemy Ci, jak to zrobić z wysoką dokładnością.

Uczenie się czynności motorycznych

Nie każdy jest w stanie nauczyć się specyficznych ćwiczeń kontroli motorycznej. Pokażemy Ci, jak oceniać takie osoby za pomocą kwestrionariusza umiejętności kontroli motorycznej – Motor Control Abilities Questionnaire – oraz w jaki sposób prowadzić właściwą terapię sensoryczną, motoryczna i neurorozwojową.

Rehabilitacja bólu centralnego

Wyposażymy Cię w nowe metody leczenia opartego na dowodach. Zrozumienie zależności pomiędzy czynnikami neurologicznymi (funkcje neurokognitywne, sensomotoryczne i linia środkowa) i neuroplastycznością wykreowało szereg strategii rehabilitacji sensytyzacji centralnej.

Wyniki i ramy czasowe

Zrozumiesz prawidłowe ramy czasowe i to, ile czasu zajmuje wywołanie zmiany w centralnym układzie nerwowym

Ból centralny związany ze schematem ciała

Dlaczego ludzie mają skomplikowany, dziwny ból, ból całej kończyny lub parestezje? Mają wszystkie objawy po jednej stronie ciała? Czują obrzęk, gdy go nie ma? Czują po jednej stronie ciała zmęczenie, ciężkość lub inne nietypowe dolegliwości o charakterze mięśniowo – szkieletowym? Pokażemy Ci, dlaczego tak się dzieje i będziesz w stanie im to wytłumaczyć!

MSc, PhD, MCPA Sean Gibbons

PRIMITIVE REFLEXES & MOTOR CONTROL
+48609808407

Sean Gibbons w 1995 roku ukończył Manchester University. Swój czas rozdzielał pomiędzy praktykę kliniczną, nauczanie oraz badania naukowe. Swoją karierę poświęcił zagadnieniom związanym z rehabilitacja ruchową. Intensywnie zgłębiał problematykę mechanizmów leżących u podstawy zmian (hipo/hipermobilność) w zakresie ruchu. Bardzo ważną rolę w tym miejscu pozostają prymitywne odruchy. Zidentyfikował nowe odruchy prymitywne i opracował postępowanie kliniczne względem niech. Jego przewód doktorski poświęcony został rozwijaniu zasad preskrypcyjnego przewidywania klinicznego do określonych ćwiczeń z zakresu kontroli motorycznej przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Została opracowana nowa, kluczowa sub-klasyfikacja:

neurokognitywna funkcja kontroli motorycznej, która odnosi się do ekstremalnie słabego ruchu oraz zdolności uczenia się; reprezentacja bólu i dysregulacja neuroimuno-endokrynna.

Jego aktualna praca zmierza do potwierdzenia modelu tej subklasyfikacji. Sean Gibbons zaprezentował swoje odkrycia zarówno na konferencjach w Kanadzie jak i zagranicą. Ponadto wydał wiele publikacji, w tym rozdziały w książkach poświęcone powyższemu zagadnieniu. Jest zrzeszonym badaczem na MUN. Sean Gibbons jest również wykładowcą na MC Master’s Advanced Orthopaedic Musculoskeletal/ Manipulative Physiotherapy Specialization.

Nadchodzące kursy

11
Maj

Body Image

08:30 — 15:00
Sala szkoleniowa

TERMIN KURSU: 11-13 Maj 2020
Po ukończeniu kursu będziesz rozumieć, w jaki sposób diagnozować różne typy bólu niemechanicznego, razem z odpowiednią historią subiektywną, badaniem fizykalnym, i kwestionariuszami, których się używa.

.