Opis kursu

Pracę naszych mózgów można porównać do sieci neuronowych i superkomputerów. Żeby wykonać jakąkolwiek zadanie ruchowe nasz centralny układ nerwowy musi przeanalizować olbrzymią dawkę informacji biegnących z różnego rodzaju receptorów z naszego ciała. Feedback sensoryczny służy nam od najmłodszych lat do tworzenia swego rodzaju „mapy” dotyczących naszego ciała w mózgu. Jeśli z jakichś przyczyn informacje, które do niego docierają stają się niekompletne to centralny układ nerwowy będzie zmieniał swoje działanie w taki sposób żeby tą informację pozyskać. Jeśli informacje, które docierają do mózgu są nieprecyzyjne, niekompletne lub nie mogą zostać przetworzone mogą wystąpić objawy w układzie mięśniowo-szkieletowym. Zatem staje się oczywiste, że zaburzenia informacji która tworzy „wirtualny” obraz ciała jest zaangażowana w stany bólowe. W niektórych przypadkach mogą stanowić pierwotną przyczynę bólu!

Ból nie mechaniczny możemy podzielić na centralne uwrażliwienie ( sensytyzację ) i ból centralny, związany ze schematem ciała. Czynniki predysponujące do centralnego uwrażliwienia to: ograniczone bramkowanie bólu poprzez funkcje sensomotoryczne, czynniki związane ze stylem życia i obecna nocycepcja. Przewlekły Układowy Stan Zapalny Niskiego Stopnia (CLGSI) jest uważany obecnie za główny czynnik mający wpływ na rozwój chorób przewlekłych i bólu przewlekłego.

W tym celu na kursie dowiesz się jak używać specjalnego kwestionariusza, który służy wychwyceniu CLGSI i odpowie czy pacjent będzie dobrze reagował na Twoją terapię.

Będziesz potrafił klinicznie rozpoznać centralne uwrażliwienie i ból centralny związany ze schematem ciała, w oparciu o:

  • zbierany przez ciebie wywiad,
  • specjalny kwestionariusz,
  • proste testy kliniczne.

Istnieje podgrupa pacjentów, którzy mają bardzo słabą koordynację i nie można tego zmienić poprzez tradycyjną rehabilitację. Mają oni również znaczne deficyty w zakresie funkcji sensomotorycznych, świadomości linii środkowej i odruchów posturalnych. Ponad dziewięćdziesiąt procent z nich, będzie miało również deficyty neurokognitywne i przetrwałe odruchy pierwotne. (Patrz kurs Primitive Reflexes & Motor Control).

Deficyty te wpływają niekorzystnie na kontrolę motoryczną i niemal uniemożliwiają uczenie się specyficznych ćwiczeń kontroli motorycznej. Inni pacjenci wydają się mieć sztywność mięśni, której nie da się zniwelować. Często jest to spowodowane przetrwałymi odruchami pierwotnymi oraz słabym schematem ciała.

W trakcie kursu poznasz sposoby terapii oparte na dowodach uznane na całym świecie, który możemy podzielić na 3 części:

  • specyficzny trening motoryczny,
  • trening oddechowy,
  • zalecenia dotyczące odżywiania.

Sposoby rehabilitacji neurorozwojowej,  o których dowiesz się na kursie oparte są na wiedzy w jaki sposób uczymy się naszej linii centralnej oraz budujemy schemat ciała. Odbywa się to poprzez odruchy prymitywne i posturalne, na których budujemy wzorce ruchowe poprzez system sensomotoryczny.

Kurs jest wskazany dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy (studenci ww kierunków).

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Po ukończeniu kursu:

  • Zrozumiesz i nauczysz się diagnozować różne typy bólu nie mechanicznego w oparciu o zbierany wywiad, specjalny kwestionariusz, badanie fizykalne.
  • Nauczysz się tworzyć indywidualny program rehabilitacji dla pacjentów ze zmienionym schematem ciała i/lub uwrażliwieniem centralnym
  • Poznasz strategie umożliwiające osiąganie progresji w terapii i rozwiązujące problemy.

Szczegółowo omawiane będzie:

Obrazowanie motoryczne i wizualizacja są dla wielu ludzi (w szczególności sportowców ) czymś oczywistym, jednak u dzieci, które maja problemy z nauka oraz u dorosłych z bólem związanym ze schematem ciała występuje w tym zakresie specyficzny deficyt. Opracowaliśmy strategię reedukacji obrazowania mentalnego, na podstawie rehabilitacji dzieci z problemami z uczeniem się.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że zmiany w schemacie ciała powodują złożone prezentacje bólu. Zespół pomijania stronnego po udarze, ból fantomowy, CRPS (Kompleksowy syndrom bólu regionalnego) i dystonia stanowią na to przykłady.

MSc, PhD, MCPA Sean Gibbons

PRIMITIVE REFLEXES & MOTOR CONTROL
+48609808407

Sean Gibbons w 1995 roku ukończył Manchester University. Swój czas rozdzielał pomiędzy praktykę kliniczną, nauczanie oraz badania naukowe. Swoją karierę poświęcił zagadnieniom związanym z rehabilitacja ruchową. Intensywnie zgłębiał problematykę mechanizmów leżących u podstawy zmian (hipo/hipermobilność) w zakresie ruchu. Bardzo ważną rolę w tym miejscu pozostają prymitywne odruchy. Zidentyfikował nowe odruchy prymitywne i opracował postępowanie kliniczne względem niech. Jego przewód doktorski poświęcony został rozwijaniu zasad preskrypcyjnego przewidywania klinicznego do określonych ćwiczeń z zakresu kontroli motorycznej przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Została opracowana nowa, kluczowa sub-klasyfikacja:

neurokognitywna funkcja kontroli motorycznej, która odnosi się do ekstremalnie słabego ruchu oraz zdolności uczenia się; reprezentacja bólu i dysregulacja neuroimuno-endokrynna.

Jego aktualna praca zmierza do potwierdzenia modelu tej subklasyfikacji. Sean Gibbons zaprezentował swoje odkrycia zarówno na konferencjach w Kanadzie jak i zagranicą. Ponadto wydał wiele publikacji, w tym rozdziały w książkach poświęcone powyższemu zagadnieniu. Jest zrzeszonym badaczem na MUN. Sean Gibbons jest również wykładowcą na MC Master’s Advanced Orthopaedic Musculoskeletal/ Manipulative Physiotherapy Specialization.

Nadchodzące kursy

14
Wrz

Body Image

08:30 — 15:00
Sala szkoleniowa

TERMIN KURSU: 14-16 WRZEŚNIA 2020
Po ukończeniu kursu będziesz rozumieć, w jaki sposób diagnozować różne typy bólu niemechanicznego, razem z odpowiednią historią subiektywną, badaniem fizykalnym, i kwestionariuszami, których się używa.

.