Opis zajęć

Trzydniowy kurs The Perrin Techniques – terapia pacjentów z fibromialgią, CFS/ME jest akredytowany w Anglii w zakresie punktów CPD z General Osteopathic Council oraz posiada akredytację CME w USA (American Osteopath Association).

Kurs skierowany jest do lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów.

Kurs The Perrin Techniques – terapia pacjentów z fibromialgią, CFS/ME spełnia 7 podstaw CME wymaganych przez American Osteopath Association.

 • Filozofia osteopatyczna/ osteopatyczna medycyna manipulacyjna- Techniki Dr Perrina są całkowicie oparte na nauczaniu i zastosowaniu wiedzy zgodnie ze standardami osteopatycznego leczenia manipulacyjnego odpowiedniego dla zespołu chronicznego zmęczenia, ME, zaburzenia odporności i fibromialgii.
 • Wiedza medyczna- kurs jest bogaty w wiedzę zgodnie z uznanymi standardami wiedzy klinicznej w uzupełnieniu o inne współczesne metody leczenia.
 • Opieka nad pacjentem- po ukończeniu kursu uczestnicy będą znali zasady efektywnej terapii pacjenta w oparciu o filozofię osteopatyczną, zrozumienie potrzeb pacjenta, świadomość kwestii behawioralnych. Uczestnicy będą potrafili prowadzić terapię pacjenta z zespołem chronicznego zmęczenia/ zaburzenia odporności, fibromialgii z włączeniem elementów medycyny profilaktycznej i promocji zdrowia.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne- Kwestie te są niezwykle istotne w leczeniu pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia, zaburzeń odporności czy fibromialgii. Podczas kurs uczestnicy dowiedzą się dlaczego nawiązywanie odpowiednich relacji z pacjentem chorym na CFS/ME/ Fibromialgię i jego otoczeniem jest tak istotne z punkty widzenia procesu leczenia oraz jak taką relację należy nawiązywać.
 • Profesjonalizm- podczas kursu dr Perrin odwoła się do licznych przypadków z własnej praktyki
 • Praktyczne nauczanie oparte na dowodach naukowych
 • Praktyka – jak prowadzić skuteczną terapię pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia/ fibromialgią

Dlaczego kurs The Perrin Techniques – terapia pacjentów z fibromialgią, CFS/ME jest dla Ciebie?

Skąd się wziął pomysł aby wprowadzić takie szkolenie do oferty?

Obecnie w samej Anglii ponad 1000 osób cierpiących na zespół chronicznego zmęczenia/fibromalgię skorzystało z pomocy od ponad 60 licencjonowanych terapeutów (The Perrin Technique). Zapotrzebowanie na leczenie wyżej wymienionych problemów/ zaburzeń stale rośnie. Obrazuje to m.in. bardzo duża ilość zapytań kierowanych do dr Perrina od pacjentów z całej Europy.

Zgodnie z National Alliance for Myalgic Encephalomyelitis w USA ostatnie badania ukazały, że liczba chorych Amerykanów jest bliska miliona osób. Podobne statystyki występują w innych krajach proporcjonalnie do ich populacji.

Według badań zespół chronicznego zmęczenia dotyka większą część Amerykanów niż AIDS, rak płuc, rak piersi, stwardnienie rozsiane czy mukowiscydoza. Co istotne prawie 90% pacjentów chorych na zespół chronicznego zmęczenia/ fibromialgie nie została poprawienie zdiagnozowana. Słabo wypada także odsetek osób, które udało się zaobserwować remisję choroby (5-10%).

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Po ukończeniu kursu The Perrin Techniques – terapia pacjentów z fibromialgią, CFS/ME będziesz:

 • znał zależności z zakresu anatomii stosowanej i fizjologii układu współczulnego i układu neuro-limfatycznego
 • znał patogenezę CFS/ME,
 • potrafił określić objawy zespołu chronicznego zmęczenia
 • znał procedurę diagnozowania pacjenta z CFS/ME
 • wiedział jak przeprowadzić terapię chorego na CFS.
 • Znał objawy fibromialgii, a także podobieństwa i róznice pomiędzy fibromialgią a CFS

Podczas kursu Dr Raymond Perrin odniesie się do anatomii stosowanej i fizjologii układu współczulnego i układu neuro-limfatycznego. Omówi zagadnienia związane z patogenezą CFS/ME, a także odniesie się do objawów zespołu chronicznego zmęczenia. W kolejnym etapie przedzie do procedury diagnozowania pacjenta z CFS/ME oraz etapu terapii chorego. Tym zagadnieniom poświęcona zostanie największa część szkolenia. Dr Perrin poruszy również problematykę fibromialgi. Odwoła się do podobieństw zachodzących między CFS a fibromialgią a także czynników różnicujących oba schorzenia. Podobnie jak w przypadku CFS największą uwagę skupi na procedurze diagnozowania i terapii pacjenta chorego na fibromialgię.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Prowadzony jest w języku angielskim z tłumaczeniem na j. Polski.

leczenie fibroliamgi

Dr Raymond Perrin D.O PhD

CFS/ME & FIBROMYALGIA – THE PERRIN TECHNIQUES
Dr Raymond Perrin, Osteopata, neurobiolog, specjalista leczenia zespołu chronicznego zmęczenia. Renomowany wykładowca prowadzący zajęcia na całym świecie. Międzynarodowy członek OSD (The Osteopathie Schule Deutschland). Vice Patron na University College of Osteopathy, Londyn. Profesor wizytujący Wydziału Osteopatii w: St. Petersburg University Medical School, St. Petersburg, Russia and the International Academy of Osteopathic Medicine, Sicilly. Dr Raymond Perrin dzięki swojej pracy doktorskiej na temat drenażu neurolimfatycznego w Chronic Fatique Syndrome stał się ekspertem w zakresie zagadnień limfatycznych w osteopatii. Zwycięzca Institute of Osteopathy’2 Research and Practice Award, 2015

Nadchodzące kursy

.