Opis zajęć

Kurs z zakresu osteopatycznych technik artykulacji stawowej wprowadza Uczestników w podstawy koncepcji osteopatycznego modelu diagnozy i terapii. Specyfika prowadzenia terapii w modelu GOT / TBA pozwala na objęcie całego narządu ruchu i organizmu człowieka w procesie terapeutycznym. Kurs ma charakter praktyczny i jego celem jest zarówno przekazanie Uczestnikom skutecznego narzędzia terapeutycznego, które jest nie tylko komplementarne z innymi technikami terapeutycznymi ale może stanowić samodzielny system diagnozy i terapii. Dodatkowym atutem szkolenia jest uzupełnienie modelu GOT o wybrane techniki HVT, pracy z tkanką miękką i narządami wewnętrznymi w kierunku osiągniecia różnych celów terapeutycznych.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Wiedza: 

Po ukończeniu kursu  GOT/TBA- artykulacje stawowe Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Fizjologii stojącej u podstaw skuteczności technik LVHA
 • Osteopatycznego modelu / koncepcji biomechanicznej leżącej u podstaw
  dysfunkcji układu ruchu
 • Procedury prowadzenia diagnostyki – badania podmiotowego i przedmiotowego
  – w ujęciu osteopatycznym

Umiejętności:
Po ukończeniu kursu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Prowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego oraz postawienia na ich podstawie hipotez diagnostycznych w oparciu o wnioski oraz badanie funkcjonalne
 • Rozpoznania cech zaburzeń i dysfunkcji o charakterze funkcjonalnej i / lub strukturalnej na podstawie badania w modelu GOE
 • Płynnego poruszania się i identyfikacji charakterystycznych punktów topograficznych oraz struktur anatomicznych poddawanych terapii
 • Prowadzenia terapii przy użyciu technik artykulacji stawowej LVHA specyficznej dla modelu GOT
 • Przeprowadzenia pełnej procedury GOT jako samodzielnego schematu terapeutycznego
 •  Modyfikacji procedury GOT i łączenia innych technik terapeutycznych w celu dostosowania procedury zabiegu dla indywidualnego pacjenta i jego aktualnego stanu klinicznego
 • Ponadto Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy online z nagraniami wszyskich techniki prezentowanych podczas kursu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami- tel. 609808407

Instruktor

Absolwent studiów Magisterskich Warszawskiego Uniwersytety Medycznego II Wyd. Lekarskiego na kierunku Fizjoterapia oraz Dyplomowany Osteopata ( European School of Osteopathy UK). W latach 2006 – 2016 uczestnik licznych specjalistycznych kursów
w tym min. Medycyny Manualnej w modelu Holistycznym ( dyplom Terapeuty Manualnego TMMH), Terapii Nerwowo – Mięśniowej ( certyfikowany terapeuta NMT), metody Fascial Distortion Model ( certyfikat terapeuty FDM z ramienia EFDMA) oraz innych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu terapii manualnej. Wieloletni praktyk licznych metod fizjoterapeutycznych oraz medycyny osteopatycznej i założyciel kliniki Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii Medifire. W ostatnich latach prodziekan
i wykładowca z zakresu terapii manualnej i medycyny osteopatycznej na Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Współorganizator Ogólnopolskich konferencji skierowanych dla Fizjoterapeutów i Osteopatów – Dzień Osteopaty ( 2015 i 2016). Prywatnie amator kawy, książki i fotografii a ostatnio uczeń szkoły muzycznej na kierunku gitara akustyczna.

Szczegółowy program kursu GOT/TBA – Artykulacje stawowe LVHA po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu.

Nadchodzące kursy

.