Opis zajęć

Szkolenie z zakresu technik manipulacji wisceralnej ma na celu przybliżenie uczestnikom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjach
i dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej zastosowania technik manipulacji trzewnych w typowych zespołach klinicznych takich jak zespoły zaburzeń funkcji barku, zespoły bólowe kręgosłupa szyjno – piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego a także w dolegliwościach stawu biodrowego i stawu kolanowego. Przekazana na kursie wiedza z zakresu anatomii i topografii narządów, ich fizjologii i patofizjologii a także umiejętności manualne związane z pracą przez powłoki brzuszne znacząco rozwijają praktykę terapeutyczną i dają wyjątkowo skuteczne narzędzie w terapii zaburzeń funkcji układu trzewnego takich jak dysfunkcje przewodu pokarmowego – zgaga, refluks, wzdęcia, zaparcia i biegunki, zespół jelita drażliwego, nawracające infekcje dróg oddechowych, zaburzenia funkcji pęcherza i inne.

Dodatkowo w programie szkolenia zawarte będą wybrane techniki strukturalne ( LVHA oraz HVLA ) uzupełniające terapię wisceralną, co pozwoli uczestnikom na płynne
i kompleksowe leczenie zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Wiedza:

Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada wiedzę z zakresu:

 • Anatomii i topografii narządów wewnętrznych.
 • Podstaw fizjologii i patofizjologii wybranych narządów wewnętrznych.
 • Mechanizmach bezpośrednich ( mechanicznych) oraz odruchowych, przez które układ trzewny wpływa lub zaburza funkcję układu mięśniowo – powięziowego.
 • Wskazań i przeciwwskazań do pracy manualnej z narządami wewnętrznymi.
 • Objawów rzutowanych z wybranych narządów wewnętrznych na układ mięśniowo – powięziowy.
 • Typowych zaburzeń funkcji układu ruchu w tym w szczególności: obręczy barkowej, kręgosłupa C/Th, Th/L, L/S, stawu biodrowego i kolanowego na tle zaburzeń funkcji lub patologii narządów wewnętrznych.

Umiejętności:

Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada umiejętności:

 • Prowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z uwzględnieniem potencjalnego wpływu narządów wewnętrznych na funkcję narządu ruchu.
 • Prowadzenia podstawowej diagnostyki różnicowej na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz rozpoznania konieczności konsultacji specjalistycznej lub dodatkowych badań obrazowych / laboratoryjnych przed podjęciem terapii pacjenta.
 • Przeprowadzenia podstawowej procedury badania powłok brzusznych, testów specjalnych i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.
 • Rozpoznania bezwzględnych przeciwwskazań do pracy manualnej z pacjentem.
 • Prowadzenia kompleksowej terapii zaburzeń funkcji układu ruchu w tym min. typowych zespołów bólowych takich jak zespoły „bolesnego barku” zespoły bólowe kręgosłupa C/Th/L/S, zespoły bólowe stawu biodrowego i kolanowego,
  z uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.
 • Bezpiecznego wdrożenia technik manipulacji trzewnych jako elementu terapii zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych.

Instruktor

Absolwent studiów Magisterskich Warszawskiego Uniwersytety Medycznego II Wyd. Lekarskiego na kierunku Fizjoterapia oraz Dyplomowany Osteopata ( European School of Osteopathy UK). W latach 2006 – 2016 uczestnik licznych specjalistycznych kursów
w tym min. Medycyny Manualnej w modelu Holistycznym ( dyplom Terapeuty Manualnego TMMH), Terapii Nerwowo – Mięśniowej ( certyfikowany terapeuta NMT), metody Fascial Distortion Model ( certyfikat terapeuty FDM z ramienia EFDMA) oraz innych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu terapii manualnej. Wieloletni praktyk licznych metod fizjoterapeutycznych oraz medycyny osteopatycznej i założyciel kliniki Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii Medifire. W ostatnich latach prodziekan
i wykładowca z zakresu terapii manualnej i medycyny osteopatycznej na Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Współorganizator Ogólnopolskich konferencji skierowanych dla Fizjoterapeutów i Osteopatów – Dzień Osteopaty ( 2015 i 2016). Prywatnie amator kawy, książki i fotografii a ostatnio uczeń szkoły muzycznej na kierunku gitara akustyczna.

Szczegółowy program kursu Osteopatia Trzewna po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu.

Nadchodzące kursy