Opis zajęć

Podczas drugiego modułu kursu Osteopatia trzewna uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać techniki wisceralne w terapii obszaru: śledziony, okrężnicy, płuc, nerek oraz pęcherza. Ponadto nauczysz się jak wykorzystywać w/w techniki w wybranych zespołach bólowych i dysfunkcjach narządu ruchu.

Tematyka drugiego modułu obejmuje odmienne obszary ciała niż poruszane były podczas pierwszego. Kursy są od siebie niezależne jednakże z uwagi na obszerną tematykę jak i różnorodność technik zalecamy uczestnictwo w obydwu modułach.

Przypominamy w skrócie:

Kurs z zakresu technik manipulacji wisceralnej ma na celu przybliżenie słuchaczom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjach
i dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Przekazana na kursie wiedza z zakresu anatomii i topografii narządów, ich fizjologii i patofizjologii a także umiejętności manualne związane z pracą przez powłoki brzuszne znacząco rozwijają praktykę terapeutyczną i dają wyjątkowo skuteczne narzędzie w terapii zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego oraz znaczącą redukcję objawów pochodzenia trzewnego.

Korzyści

Po ukończeniu kursu słuchacz posiada wiedzę z zakresu:

 • • Anatomii i topografii narządów wewnętrznych.
 • • Podstaw fizjologii i patofizjologii wybranych narządów wewnętrznych.
 • • Mechanizmach bezpośrednich ( mechanicznych) oraz odruchowych, przez które układ trzewny wpływa lub zaburza funkcję układu mięśniowo – powięziowego.
 • • Wskazań i przeciwwskazań do pracy manualnej z narządami wewnętrznymi.
 • • Objawów rzutowanych z wybranych narządów wewnętrznych na układ mięśniowo – powięziowy.

Ponadto posiada umiejętności:

 • • Prowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z uwzględnieniem potencjalnego wpływu narządów wewnętrznych na funkcję narządu ruchu.
 • • Prowadzenia podstawowej diagnostyki różnicowej na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz rozpoznania konieczności konsultacji specjalistycznej lub dodatkowych badań obrazowych / laboratoryjnych przed podjęciem terapii pacjenta.
 • • Przeprowadzenia podstawowej procedury badania powłok brzusznych, testów specjalnych i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.
 • • Rozpoznania bezwzględnych przeciwwskazań do pracy manualnej z pacjentem.
 • • Prowadzenia kompleksowej terapii zaburzeń funkcji układu ruchu
  z uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.
 • • Bezpiecznego wdrożenia technik manipulacji trzewnych jako elementu terapii zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych.

Instruktor

kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów

D.O. Paweł Karczewski

Instruktor
Absolwent studiów Magisterskich Warszawskiego Uniwersytety Medycznego II Wyd. Lekarskiego na kierunku Fizjoterapia oraz Dyplomowany Osteopata ( European School of Osteopathy UK). W latach 2006 – 2016 uczestnik licznych specjalistycznych kursów

w tym min. Medycyny Manualnej w modelu Holistycznym ( dyplom Terapeuty Manualnego TMMH), Terapii Nerwowo – Mięśniowej ( certyfikowany terapeuta NMT), metody Fascial Distortion Model ( certyfikat terapeuty FDM z ramienia EFDMA) oraz innych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu terapii manualnej. Wieloletni praktyk licznych metod fizjoterapeutycznych oraz medycyny osteopatycznej i założyciel kliniki Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii Medifire. W ostatnich latach prodziekan
i wykładowca z zakresu terapii manualnej i medycyny osteopatycznej na Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Współorganizator Ogólnopolskich konferencji skierowanych dla Fizjoterapeutów i Osteopatów – Dzień Osteopaty ( 2015 i 2016). Prywatnie amator kawy, książki i fotografii a ostatnio uczeń szkoły muzycznej na kierunku gitara akustyczna.

Szczegółowy program kursu Osteopatia Trzewna po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu: Maj 2017 lub Październik 2017

Nadchodzące kursy