Opis zajęć

Trzydniowy kurs „ Osteopatyczne badanie i kliniczne, ortopedyczne testowanie”

Kluczem do sukcesu w terapii pacjentów jest postawienie właściwej diagnozy. W codziennej pracy fizjoterapeuta niejednokrotnie staje w obliczu konieczności postawienia diagnozy, w oparciu o którą będzie programował proces rehabilitacji. Niejednokrotnie zdarza się, że diagnoza, z którą pacjent trafia do gabinetu fizjoterapeuty jest mało precyzyjna, mówiąca bardziej o skutkach niż o przyczynie danej dysfunkcji.

Na pewną i trafną diagnozę, oprócz doświadczenia osteopaty/ fizjoterapeuty składa się także jego wiedza i umiejętności.

Kliniczne proces mający na celu postawienie diagnozy opiera się o obserwację, palpację, testy aktywne, testy pasywne oraz specjalne.

W terapii pacjenta kluczową rolę odgrywa odnalezienie przyczyny dysfunkcji- a nie skutków oraz właściwe zróżnicowanie pomiędzy patologią a określoną dysfunkcją. Nie ma szans na postawienie trafnej diagnozy bez holistycznej obserwacji i odpowiedniej palpacji. Dokładne, trafne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych jest niezbędne w prawidłowym procesie diagnozowania i terapii.

Dokładne, szybkie, kompleksowe, holistyczne badanie kręgosłupa i kończyn.

Kurs prowadzony jest w oparciu o sprawdzone metody osteopatii, które wykorzystywane są w terapii dolegliwości bólowych i funkcjonalnych kręgosłupa oraz kończyn.

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, dzięki której będziesz prowadził trafną diagnostykę oraz szybkie i efektywne leczenie pacjentów wykorzystując sprawdzone techniki osteopatyczne oraz zasady klinicznego testowania ortopedycznego.

Korzyści

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:

  • przeprowadzać kliniczne obserwacje. Poznasz wiele wskazówek w celu skupieniu się na regionach objętych dysfunkcją;
  • poznasz i będziesz potrafił stosować osteopatyczne zasady badania pacjenta
  • poznasz kompletne badanie ortopedyczne dla kręgosłupa, kończyn górnych, kończyn dolnych;
  • przeprowadzać kompletne, logiczne, holistyczne zasady osteopatycznego badania kręgosłupa ( odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny, klatka piersiowa);
  • rozumiał i potrafił wykorzystać diagnostykę różnicową w celu poszukiwania dysfunkcji.

Instruktor

D.O Thibaut Chassagne

Od najmłodszych lat zdrowie i tzw. well-being pozostawały w sferze jego zainteresowań.

Początkowo chciał zostać lekarzem- jak jego ojciec jednak po trzech lata na uniwersytecie medycznym odkrył zafascynowanie holistycznym podejściem do człowieka. Dlatego też zdecydował się opuścić Francję i rozpocząć studia w European School of Osteopathy w Maidston, które ukończył w 2007 roku. Kolejne lata poświęcał rozwijaniu wiedzy i umiejętności osteopatycznych. Od 2013 roku pełni funkcję międzynarodowego wykładowcy (m.in. w Moskwie; RAOMED, St Petersburgu; SKOS, Goteborg; PSO, Warszawie; EOB, Barcelonie; WSO, Wiedniu; EgSO, Egipcie). Thibaut Chassagne jest również międzynarodowych egzaminatorem (od 2009r.)  zaś od  2015 roku sprawuje urząd dyrektora wydziału studiów międzynarodowych w ESO.

Nadchodzące kursy

.