Opis zajęć

Zaburzenia wewnętrzne to obecnie bardzo rozpowszechniony problem, z którym muszą zmierzyć się nie tylko pacjenci ale również ich terapeuci. Coraz częściej w leczeniu powyższych dysfunkcji stosuje się terapię manualną, którą w przypadku oddziaływania na narządy wewnętrzne nazywamy terapią trzewną (wisceralną).

Technika Manipulacji Wisceralnych (VM) została opracowana przez światowej sławy francuskiego osteopatę Jean-Pierre’a Barral’a. Stosowana jest w sytuacjach funkcjonalnego i strukturalnego zakłócenia pracy układu mięśniowo-szkieletowego, naczyniowego, nerwowego, moczowo-płciowego, oddechowego, chłonnego, pokarmowego, krwionośnego.

Techniki terapii wisceralnej umożliwiają fizjoterapeutom diagnozowanie i leczenie mobilność aparatu i układu trzewnego w odniesieniu do narządów, błon, powięzi i więzadeł. Dzięki technikom trzewnym terapeuta może wpływać również na pozostałe aspekty pacjenta, bowiem poprzez pracę nad kinestetyczną komunikacją w ciele oraz propriocepcją zwiększają się czynności życiowe pacjenta, dochodzi do eliminacji objawów bólowch oraz usuwania zaburzeń.Techniki trzewne przywracają zatem prawidłowe napięcie i harmoniczny ruch nie tylko organów ale również pomiędzy nimi oraz sąsiadującymi strukturami w ciele.

Manipulacje trzewne opierają się na założeniu, że ruch jest niezbędnym elementem życia oraz utrzymania każdego organizmu w zdrowiu. Wszystkie organizmy żywe są w stałym ruchu i stale muszą się dopasowywać do zmieniających warunków zewnętrznych. Aby nasze narządy wewnętrzne mogły poprawnie funkcjonować wymagany jest ruch i mobilność (mobility i motility) poszczególnych organów jak również możliwość ich fizjologicznego ruchu względem siebie. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek ograniczeń w zakresie tego ruchu wówczas będą one rzutowały na funkcjonowanie całego organizmu.

Trzydniowy kurs  osteopatyczne techniki powięziowo-wisceralne w leczeniu zaburzeń układu ruchu poprowadzi dla Państwa D.O Thibaut Chassagne- międzynarodowy wykładowca, egzaminator, dyrektor wydziału studiów międzynarodowych w ESO

Korzyści

Podczas kursu,

– nauczysz się osteopatycznego badania w obrębie trzewi;

– nauczysz się praktycznego wykorzystania technik trzewnych i powięziowych w leczeniu dysfunkcji na poziomie różnych struktur anatomicznych;

– poznasz praktyczne wykorzystanie technik trzewnych w leczeniu problemów strukturalnych pacjenta;

– poznasz koncepcje terapii wisceralnej wykorzystywane w osteopatycznym podejściu- Punkty odruchowe wg. Jean-Pierre Barral, Inhibicja, Rebound Technique, Techniki poprawiające mobilność i motylność narządów

– poznasz techniki Kuchera (wykorzystanie zwojów autonomicznych układu nerwowego oraz zaopatrzenia krwionośnego poszczególnych narządów)

– w trakcie kursu dla każdego organu omówione zostaną szczegóły anatomiczne, fizjologiczne, patologiczne, osteopatyczne sposoby leczenia oraz przedstawione psychologiczne i emocjonalne mechanizmy powstawania patologii w obrębie trzewi.

– ponadto otrzymujesz dostęp do platformy online, z nagraniami technik, które będą prezentowane podczas kursu.

Instruktor

D.O Thibaut Chassagne

Od najmłodszych lat zdrowie i tzw. well-being pozostawały w sferze jego zainteresowań.

Początkowo chciał zostać lekarzem- jak jego ojciec jednak po trzech lata na uniwersytecie medycznym odkrył zafascynowanie holistycznym podejściem do człowieka. Dlatego też zdecydował się opuścić Francję i rozpocząć studia w European School of Osteopathy w Maidston, które ukończył w 2007 roku. Kolejne lata poświęcał rozwijaniu wiedzy i umiejętności osteopatycznych. Od 2013 roku pełni funkcję międzynarodowego wykładowcy (m.in. w Moskwie; RAOMED, St Petersburgu; SKOS, Goteborg; PSO, Warszawie; EOB, Barcelonie; WSO, Wiedniu; EgSO, Egipcie). Thibaut Chassagne jest również międzynarodowych egzaminatorem (od 2009r.)  zaś od  2015 roku sprawuje urząd dyrektora wydziału studiów międzynarodowych w ESO.

Nadchodzące kursy

.