Opis zajęć

Koncepcja PNF powstała w latach 40 ubiegłego wieku w kalifornijskiej klinice w Valejo dzięki współpracy niemieckiego neurofizjologa dr Herman Kabat z fizjoterapeutką Maggie Knott. Metoda ta stanowi model neurofizjologicznego złożonego oddziaływania terapeutycznego, który opiera się na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Skrót PNF pochodzi od angielskiego Prorioceptive Neuromuscular Faciliation co oznacza pioprioceptywne ( a więc odnoszące się do receptorów ciała) torowanie nerwowo-mięśniowe.

Teoretyczne podstawy metody PNF opierają się na prawidłowościach fizjologii związanej z rozwojem ruchowym człowieka, przy uwzględnieniu fazy polegającej na kontroli motorycznej oraz fazę nauczania motorycznego w oparciu o wiedzę z zakresu neuroplastyczności, neuroflizjologii, biomechaniki oraz kinezyterapii.

PNF jako koncepcja cechuje się własną filozofią oraz wytycznymi dotyczącymi pracy z pacjentem. Za główny cel metoda PNF stawia pracę nad prawidłową funkcją.

Korzyści

Kurs PNF organizowany przez Centrum Wiedzy Praktycznej niewątpliwie wzbogaci Twój warsztat terapeutyczny. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne w codziennej pracy z pacjentem jest opanowanie umiejętności praktycznych, dlatego też umożliwiamy Wam naukę koncepcji PNF. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują obszerny skrypt stanowiący kompendium wiedzy o PNF-ie oraz dostęp do platformy online, na której znajdują się nagrania technik z kursu.

Po ukończeniu kursu PNF uczestnik będzie potrafił:

  • – rozpoznać właściwą aktywność motoryczną;
  • – rozpoznać zaburzoną aktywność motoryczną;
  • – przeanalizować aktywność motoryczną pod kątem wzorców ruchowych;
  • – interpretować modele kontroli motorycznej;
  • – rozumieć schemat nauczania motorycznego;
  • – wykorzystywać w praktyce techniki PNF;
  • – zbadać pacjenta oraz stworzyć plan terapii zgodnie z filozofią PNF w oparciu o wytyczne WHO;

Ponadto po ukończeniu uczestnik otrzymuje certyfikat opatrzony sygnaturą Międzynarodowego Stowarzyszenia IPNFA w dwóch wersjach językowych (j. polski i j. angielski). Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów na całym świecie, zaś ich posiadacze są specjalistami poszukiwanymi w wielu klinikach medycznych.

Prowadzący zajęcia

kurs PNF

Sebastian Walczyk

PNF Instruktor
Mgr Sebastian Walczyk, Międzynarodowy Instruktor IPNFA

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 2006 roku ukończył 9 miesięczny kurs PNF w KFRC Vallejo w Kalifornii, USA, w miejscu gdzie powstała i była doskonalona metoda PNF.  Od 2015 roku jest Instruktorem IPNFA.

Sebastian Walczyk posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe. W swojej pracy zajmuje się głównie pacjentami z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Jest również terapeutą manualnym bazującym na sprawdzonych modelach m.in. Cyriax.

Szczegółowy program kursu PNF Podstawowy po kliknięciu poniżej w wybraną edycję kursu

Nadchodzące kursy

21
Paź

PNF podstawowy część 1

08:30 — 18:00
Sala szkoleniowa

TERMIN KURSU CZ.1: 21-25 Październik 2019

Na kursie PNF poznasz zasady, procedury, wzorce, techniki koncepcji PNF oraz ich praktyczne wykorzystanie w terapii z pacjentem.

11
Lis

PNF podstawowy część 2

08:30 — 18:00
Sala szkoleniowa

TERMIN KURSU CZ.2: 11-14 Listopad 2019

Druga część kursu PNF stanowi rozwinięcie dotychczas zdobytej wiedzy o kolejne techniki oraz wzorce, a także umożliwia ich praktyczne wykorzystanie podczas pracy z pacjentem.