Trzydniowy kurs Primitive Reflexes & Motor Control: 8-10.05.2020

Opis kursu

Prymitywne odruchy są transmitowane przez pień mózgowy. Te złożone, automatyczne wzorce ruchowe, nabywane są przez nas już w łonie matki. Jeśli wspomniane prymitywne odruchy nie zanikają w odpowiednim czasie mogą one wpływać na prawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego (CUN) i/ lub mogą wskazywać na zaburzenia na poziomie neurologicznym. Poszczególne prymitywne odruchy powinny stopniowo zanikać w odpowiednich etapach życia dziecka. Ich obecność po tym czasie negatywnie wpływa na optymalne funkcjonowanie na poziomie korowym. Przedłużająca się aktywność odruchów pierwotnych może hamować rozwój odruchów posturalnych, co uniemożliwia wykształcenie autonomicznej kontroli postawy, równowagi, koordynacji i utrudnia prawidłowy rozwój.

Przykładem może posłużyć odruch ATOS (Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny). Wspomniany odruch aktywowany jest przy spontanicznym i pasywnym obrocie głowy w bok z jednoczesnym wyprostowaniem kończyny tej strony ciała. Skutkiem jego obecności jest automatyczny wyprost np. ręki piszącej właśnie po skierowaniu głowy w jej stronę. Przetrwały odruch niesie za sobą dalsze konsekwencje m.in. niemożność sterowania ręką, brak płynności ruchu pisarskiego (napięte mięśnie powodują niewłaściwi nacisk długopisu na kartkę), zaburzenia w prawidłowej pracy lewej i prawej strony ciała- często przejawiające się w charakterystycznej pozycji na bok. Kolejną konsekwencją przetrwałego odruchu ATOS jest niewłaściwe wodzenie wzrokiem- co uniemożliwia dziecku poprawne czytanie.

Z kolei przetrwały odruch Moro generuje m.in. problemy z układem okoruchowym i przetwarzaniem bodźców wzrokowych – brak właściwej selekcji bodźców, niewłaściwa reakcja źrenic na światło, trudności z koordynacją i trzymaniem równowagi i wiele innych.

Prymitywne odruchy mogą również ponownie wystąpić po urazach mięśniowo-szkieletowych albo w wyniku doznanych urazów mózgu np. wstrząs mózgu.

Obecność PR będzie miała wpływ na kontrolę motoryczną i może wskazywać na zmiany CUN na poziomie neurokognitywnym.

Obecność PR może zaburzać proces rehabilitacji.

Część pacjentów ma trudności w zrozumieniu i odwzorowaniu ćwiczeń/ aktywności ruchowych, jakich im udzielamy.

Wspomniani pacjenci wykazują znaczące deficyty w funkcjonowaniu sensomotorycznym i posiadają prymitywne odruchy w systemie nerwowym. Badania wykazują, że istnieje silny związek pomiędzy funkcjonowaniem sensomotorycznym, obecnością prymitywnych odruchów a funkcjonowaniem neurokognitywnym. Kolejną grupę pacjentów stanowią osoby ze wzmożonym napięciem mięśniowym, będące wynikiem występowania u danej osoby prymitywnych odruchów.

Podczas kursu będziemy szczegółowo poruszać tematykę oceny i rehabilitacji prymitywnych odruchów. Ponadto będzie omawiana strategia leczenia zarówno na poziomie klinicznym jak również w odniesieniu do ćwiczeń/ zadań domowych. MCAQ (Motor Control Abilities Questionnaire) to narzędzie służące do identyfikowania pacjentów wykazujących trudności w zrozumieniu ćwiczeń związanych z kontrolą ruchową i stabilnością. Wspomniany kwestionariusz będzie omawiany krok po kroku, jak również zajmiemy się programami rehabilitacji zmierzającymi do zatrzymania prymitywnych odruchów i tym samym poprawy funkcji neurokognitywnych i kontroli motorycznej.

Kurs jest ściśle ugruntowany na badaniach naukowych. Wiele badań klinicznych w różnych przypadkach potwierdza fakt, że wyeliminowanie prymitywnych odruchów wpływa na poprawę funkcji neurokognitywnych, redukcję bólu oraz znacząco poprawia koordynację ruchową oraz zdolności nabywania nowych funkcji ruchowych.

Przykłady użycia PR w kontekście najpowszechniejszych klinicznych problemów tj. m.in.:

  • Odruch chwytny dla barku i koordynacji kończyny górnej i zakres rotacji wewnętrznej w stawie ramienno-łopatkowym;
  • Odruch Babińskiego i FTG dla kończyny dolnej- koordynacja chodu i zakres zgięcia grzbietowego;
  • ATOS i Odruch Brzuszny dla jamy brzusznej, koordynacji tułowia;
  • Odruch Landau dla grupy kulszowo-goleniowej i napięcia mięśni grzbietu.

Kurs jest wskazany dla osteopatów, lekarzy, fizjoterapeutów- w tym osób pracujących z dziećmi.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie

  • potrafił zidentyfikować pacjenta z zaburzeniami koordynacji ruchowej i trudnościami w nabywaniu nowych umiejętności ruchowych;
  • rozumiał znaczenie prymitywnych odruchów w odniesieniu do bólu, funkcji neurokognitywnych i kontroli motorycznej;
  • potrafił ocenić i przeprowadzać rehabilitację w przypadku występujących odruchów prymitywnych i rozpoznać ich wpływ na kontrolę motoryczną oraz funkcje neurokognitywne;
  • wiedział, jak wykorzystać strategię inhibicji odruchów prymitywnych w celu poprawy kontroli motorycznej, napięcia mięśniowego oraz niwelowania dolegliwości bólowych;
  • wiedział jakie ćwiczenia zalecić pacjentowi w celu poprawy jego zdolności neurokognitywnych.

Co nowego wniesie kurs do Twojego warsztatu pracy?

Prymitywne odruchu:

Zrozumiesz ich role i znaczenie w odniesieniu do dolegliwości bólowych, funkcji kognitywnych oraz kontroli motorycznej. To ma ogromny wpływ na korygowanie sposobu poruszania się, strategię i proces rehabilitacji, a także zdolności uczenia się. Bez wątpienia wiedza ta jest również bardzo ważna w kontekście rehabilitacji neurologicznej.

Procesy neurorozwojowe:

Procesy neurorozwojowe wykorzystuje się w rehabilitacji pacjentów ortopedycznych, w rehabilitacji neurologicznej zarówno dzieci jak i dorosłych, jak również leczeniu bólu oraz poprawianiu koordynacji nerwowo-mięśniowej

Kontrola motoryczna

Co z osobami, które nie są w stanie nauczyć się ćwiczeń, które im zaleciliśmy? Dowiesz się jak wykorzystać MCAQ i ocenę funkcji sensomotorycznych do zobrazowania osób pod kątem ich zdolności do przyswajania ćwiczeń w zakresie funkcji kontroli motorycznych. Poznasz alternatywne metody leczenia dla osób z tym właśnie problemem.

Poprawa kontroli motorycznej

Dowiesz się jak wykorzystać prymitywne odruchy w celu zredukowania tonusu mięśniowego, poprawy ruchomości oraz koordynacji.

Rozwiązywanie problemów związanych z kontrolą motoryczną:

Rozwiązywanie tego typu problemów może okazać się trudne. Dlatego wprowadzony został UPSM. Należy wykonywać/ zalecać pacjentom te ćwiczenia, które są oni w stanie wykonać aniżeli te, które są dla nich awykonalne.

Jak prowadzisz program rehabilitacji osób, które wykazują się słabą koordynacją? Dlaczego ośrodkowy układ nerwowy powoduje, że ciało funkcjonuje w wadliwy sposób? Dlaczego niektórzy pacjenci nigdy nie odzyskują pełnego zakresu ruchomości? Jaki wpływ na tonus mięśniowy ma ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy?

Ten kurs odpowie na te i inne pytania!

MSc, PhD, MCPA Sean Gibbons

PRIMITIVE REFLEXES & MOTOR CONTROL
+48609808407

Sean Gibbons w 1995 roku ukończył Manchester University. Swój czas rozdzielał pomiędzy praktykę kliniczną, nauczanie oraz badania naukowe. Swoją karierę poświęcił zagadnieniom związanym z rehabilitacja ruchową. Intensywnie zgłębiał problematykę mechanizmów leżących u podstawy zmian (hipo/hipermobilność) w zakresie ruchu. Bardzo ważną rolę w tym miejscu pozostają prymitywne odruchy. Zidentyfikował nowe odruchy prymitywne i opracował postępowanie kliniczne względem niech. Jego przewód doktorski poświęcony został rozwijaniu zasad preskrypcyjnego przewidywania klinicznego do określonych ćwiczeń z zakresu kontroli motorycznej przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Została opracowana nowa, kluczowa sub-klasyfikacja:

neurokognitywna funkcja kontroli motorycznej, która odnosi się do ekstremalnie słabego ruchu oraz zdolności uczenia się; reprezentacja bólu i dysregulacja neuroimuno-endokrynna.

Jego aktualna praca zmierza do potwierdzenia modelu tej subklasyfikacji. Sean Gibbons zaprezentował swoje odkrycia zarówno na konferencjach w Kanadzie jak i zagranicą. Ponadto wydał wiele publikacji, w tym rozdziały w książkach poświęcone powyższemu zagadnieniu. Jest zrzeszonym badaczem na MUN. Sean Gibbons jest również wykładowcą na MC Master’s Advanced Orthopaedic Musculoskeletal/ Manipulative Physiotherapy Specialization.

Nadchodzące kursy

08
Maj

Primitive Reflexes & Motor Control

08:30 — 17:00
Sala szkoleniowa

TERMIN KURSU: 8-10 Maj 2020
Program zakłada m.in. naukę rozpoznawania przetrwałych odruchów pierwotnych, ocenę i przeprowadzanie rehabilitacji w przypadku ich występowania. Wiedza ta jest bardzo ważna w kontekście rehabilitacji neurologicznej. Kurs dedykowany dla lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów pracujących z dziećmi, pacjentami z zaburzeniami posturalnymi, ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

.