Promocja! Przy zapisie  do 30.06: 1790 zł zamiast 1890 zł

Opis kursu

Stale rośnie liczba pacjentów doświadczających ciężkich stanów neurologicznych. Podczas kursu skoncentrujemy się na grupie pacjentów, którzy doświadczyli długotrwałych zaburzeń świadomości (PDOC). Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia związane z neurofizjologią na różnych etapach procesu powrotu do zdrowia, wtórych komplikacjach oraz celach terapeutycznych.

Kurs jest obfity w praktykę, dzięki czemu rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie mobilizacji, pozycjonowania pacjenta a także transferów.

Podczas kursu poruszona zostanie także problematyka sposobów mierzenia świadomości według skali CRS-R.

Kurs jest skierowany do fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekrzay, pielęgniarek.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Po ukończeniu kursu:

– będziesz rozumiał wpływ pobudzenia na świadomość (i będziesz miał narzędzia, aby podnieść poziom pobudzenia),

– zrozumiesz mechanizm, który powoduje przewlekłe zaburzenia świadomości (PDoC – Prolonged     Disorder od Consciousness),

– będziesz wiedział jak określić poziom świadomości pacjenta,

– będziesz umiał zapoczątkować program mobilizacji i aktywacji pacjenta,

– będziesz znał wtórne komplikacje i sposoby zapobiegania im,

– poznasz kompleksowe funkcjonalne transfery z łóżka do siedzenia na wózku.

Instruktor

MSc Peter Popelier IBITA

Severe Neurological Patient, instruktor NDT Bobath for adults
Peter Popelier ukończył studia magisterskie z zakresu fizjoterapii na Catholic University w Louvain (KUL) w 1990 r. Obecnie pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Louvain na oddziale udarowo-urazowym (rehabilitacja UZ Pellenberg). Przez lata rozwinął specjalistyczną wiedzę i umiejętności w leczeniu ciężkich pacjentów neurologicznych z przedłużającymi się zaburzeniami świadomości. Jako instruktor Bobath od 2009 roku oraz nauczyciel w KUL Peter jest doświadczonym międzynarodowym nauczycielem i organizatorem różnych zagadnień neurologicznych. Współpracuje również z Handicap International jako instruktor kursu w zakresie zarządzania TBI (traumatyczne uszkodzenie mózgu) w krajach rozwijających się.

Nadchodzące kursy

.