Osteopatia Strukturalna

Znajduje zastosowanie w badaniu i leczeniu tkanek narządu ruchu poprzez bezpośrednią pracę na tkankach układu nerwowego jak również mięśniowo-powięziowo-szkieletowego.Obejmuje manualną pracę na ciele pacjenta przy wykorzystaniu technik bezpośrednich stawowych takich jak mobilizacje i manipulacje, a także techniki tkanek miękkich. Celem terapii jest uwalnianie napięć oraz niwelowanie ograniczeń, które odpowiadają za wiele dolegliwości na poziomie układu mięśniowo-szkieletowego oraz wiele niekorzystnych zmian patologicznych w naszym ciele.

HVLA moduł 1


Cena od: 750PLN / 2 dni

HVLA moduł 2


Cena od: 750PLN / 2 dni

Techniki tkanek miękkich 1


Cena od: 750PLN / 2 dni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Techniki tkanek miękkich 2


A better way to
track workouts.
Cena od: 750PLN / 2 dni

Pilates


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Aerobics


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Osteopatia wisceralna

 Bardzo obszerna dziedzina technik oraz wiedzy, za pomocą których osteopata jest w stanie uzyskać pożądane zmiany w zakresie pracy organów wewnętrznych pacjenta oraz jego układzie autonomicznym. Terapia polega na bardzo delikatnej pracy z tkankami pacjenta. Osteopatia wisceralna znajduje zastosowanie w leczeniu nieprawidłowości polegających na zaburzeniach czynnościowych narządów trzewnych, oraz zaburzeń wynikających z sił, które oddziałują na określony narząd. Ponadto osteopatia trzewna wykorzystywana jest przy zdiagnozowaniu nieprawidłowości oraz usunięciu implikacji za tym idących określanych jako ból rzutowany,który  odczuwalny jest w innym miejscu bądź też w celu poprawy funkcjonowania organu

Bodybuilding


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Woman Program


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Runingn


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Osteopatia Czaszkowo-krzyżowa

Terapia cranio sacralna to wywodzący się z osteopatii, nieinwazyjny model pracy z pacjentem, który polega na wyczuwaniu napięć i nieprawidłowości za pomocą delikatnych dotyków. Przy pomocy terapii czaszkowo- krzyżowej terapeuta może przywrócić właściwy wzorzec zdrowia.

Zajęcia z osteopatii


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Pregnant Yoga


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Bikram Yoga


A better way to
track workouts.
From: $16 / day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…