Loading Events

« All Events

Manipulacje wisceralne w zaburzeniach funkcji układu ruchu

14 grudnia @ 09:00 - 15 grudnia @ 18:00

1250zł

INFORMACJE O KURSIE

CEL KURSU

Szkolenie z zakresu technik manipulacji wisceralnej ma na celu przybliżenie uczestnikom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjachi dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej zastosowania technik manipulacji trzewnych w typowych zespołach klinicznych takich jak zespoły zaburzeń funkcji barku, zespoły bólowe kręgosłupa szyjno – piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego a także w dolegliwościach stawu biodrowego i stawu kolanowego.
Przekazana na kursie wiedza z zakresu anatomii i topografii narządów, ich fizjologii i patofizjologii a także umiejętności manualne związane z pracą przez powłoki brzuszne znacząco rozwijają praktykę terapeutyczną i dają wyjątkowo skuteczne narzędzie w terapii zaburzeń funkcji układu trzewnego takich jak dysfunkcje przewodu pokarmowego – zgaga, refluks, wzdęcia, zaparcia i biegunki, zespół jelita drażliwego, nawracające infekcje dróg oddechowych, zaburzenia funkcji pęcherza i inne.Dodatkowo w programie szkolenia zawarte będą wybrane techniki strukturalne ( LVHA oraz HVLA ) uzupełniające terapię wisceralną, co pozwoli uczestnikom na płynnei kompleksowe leczenie zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

 

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

KORZYŚCI

Wiedza
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada wiedzę z zakresu:
- Anatomii i topografii narządów wewnętrznych.Podstaw fizjologii i patofizjologii wybranych narządów wewnętrznych.
- Mechanizmów bezpośrednich (mechanicznych) oraz odruchowych, przez które układ trzewny wpływa lub zaburza funkcję układu mięśniowo – powięziowego.
- Wskazań i przeciwwskazań do pracy manualnej z narządami wewnętrznymi.
- Objawów rzutowanych z wybranych narządów wewnętrznych na układ mięśniowo – powięziowy.
- Typowych zaburzeń funkcji układu ruchu w tym w szczególności: obręczy barkowej, kręgosłupa C/Th, Th/L, L/S, stawu biodrowego i kolanowego na tle zaburzeń funkcji lub patologii narządów wewnętrznych.

Umiejętności
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada umiejętności:
- Prowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z uwzględnieniem potencjalnego wpływu narządów wewnętrznych na funkcję narządu ruchu.
- Prowadzenia podstawowej diagnostyki różnicowej na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz rozpoznania konieczności konsultacji specjalistycznej lub dodatkowych badań obrazowych / laboratoryjnych przed podjęciem terapii pacjenta.
- Przeprowadzenia podstawowej procedury badania powłok brzusznych, testów specjalnych i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.
- Rozpoznania bezwzględnych przeciwwskazań do pracy manualnej z pacjentem.
- Prowadzenia kompleksowej terapii zaburzeń funkcji układu ruchu w tym min. typowych zespołów bólowych takich jak zespoły „bolesnego barku” zespoły bólowe kręgosłupa C/Th/L/S, zespoły bólowe stawu biodrowego i kolanowego,z
uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.
- Bezpiecznego wdrożenia technik manipulacji trzewnych jako elementu terapii zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych.

PROGRAM ZAJĘĆ

Dzień 1

09.00 – 10.45  (w1):

 • Powitanie uczestników;
 • Wprowadzenie i główne założenia w terapii wisceralnej:
 • Ruchomość narządów,
 • Systemy „fiksujące” narządy: więzadłowy, ciśnieniowy, „dwuwarstwowy”
 • Podział techniki manipulacji trzewnych

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p1)

 • Anatomia topograficzna,
 • Punkty orientacyjne,
 • Anatomia palpacyjna,

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45  (w2)

 • Układ mięśniowo – powięziowy a terapia wisceralna:
 • Połączenia mechaniczne, Połączenia odruchowe,
 • Podstawy neurofizjologii i bólu rzutowanego
 • „Terapia wisceralna to nie tylko manipulacje narządów” – globalność podejścia terapeutycznego

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (w3/p2)

 • Podstawy badania internistycznego,
 • Metodyka wywiadu,
 • Wskazania i przeciwskazania
 • Testy specjalne i funkcjonalne
 • Techniki strukturalne i tkanek miękkich w terapii wisceralnej

Dzień 2

9.00 – 10.45 (p3):

Przepona: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Techniki dla przepony

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p4)

Otrzewna: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczne, typowe dysfunkcje
Techniki dla otrzewnej

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45 (p5)

Żołądek, Dwunastnica: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (p6)

Wątroba: anatomia, funkcja, relacje trzewne, istotność kliniczna, typowe dysfunkcje
Testowanie i Techniki manipulacji wisceralnej

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Venue

Sala Szkoleniowa
ul. Romera 10
Warszawa, Polska
+ Google Map

Organizer

Centrum Wiedzy Praktycznej
Phone:
+48 609 808 407
Email:
kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl + Kalendarz Google+ Eksportuj iCal
Website:
https://kursydlafizjoterapeutow.pl