Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Manipulacje wisceralne w zaburzeniach funkcji układu ruchu (m2- rozwijający) klatka piersiowa i układ moczowo-płciowy

29 maja 2021 @ 09:00 - 30 maja 2021 @ 18:00

1000zł

INFORMACJE O KURSIE

Cel kursu

Moduł 2 rozwijający: klatka piersiowa, układ moczowo-płciowy

Szkolenie z zakresu technik manipulacji wisceralnej ma na celu przybliżenie uczestnikom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjachi dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej zastosowania technik manipulacji trzewnych w typowych zespołach klinicznych takich jak zespoły zaburzeń funkcji barku, zespoły bólowe kręgosłupa szyjno – piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego a także w dolegliwościach stawu biodrowego i stawu kolanowego.
Przekazana na kursie wiedza z zakresu anatomii i topografii narządów, ich fizjologii i patofizjologii a także umiejętności manualne związane z pracą przez powłoki brzuszne znacząco rozwijają praktykę terapeutyczną i dają wyjątkowo skuteczne narzędzie w terapii zaburzeń funkcji układu trzewnego takich jak dysfunkcje przewodu pokarmowego – zgaga, refluks, wzdęcia, zaparcia i biegunki, zespół jelita drażliwego, nawracające infekcje dróg oddechowych, zaburzenia funkcji pęcherza i inne.Dodatkowo w programie szkolenia zawarte będą wybrane techniki strukturalne ( LVHA oraz HVLA ) uzupełniające terapię wisceralną, co pozwoli uczestnikom na płynnei kompleksowe leczenie zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

Kurs składa się z dwóch części: podstawowej (dwa dni) obejmującej tematykę/ obszar dotyczący jamy brzusznej oraz drugiej części stanowiącej jako moduł rozwijający wyczerpujący zagadnienia związane z obszarem klatki piersiowej. Pełny zakres materiału obejmuje 2 zjazdy każdy po 2 dni (łącznie 40 godzin dydaktycznych) i taki model rekomendujemy Państwu, niemniej jednak istnieje możliwość udziału tylko w wybranej tematyce.

Możliwość starania się o dofinansowanie na kurs w ramach środków KFS i BUR.

Korzyści

Wiedza:
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada wiedzę z zakresu:
- Anatomii i topografii narządów wewnętrznych.Podstaw fizjologii i patofizjologii wybranych narządów wewnętrznych.
- Mechanizmów bezpośrednich (mechanicznych) oraz odruchowych, przez które układ trzewny wpływa lub zaburza funkcję układu mięśniowo – powięziowego.
- Wskazań i przeciwwskazań do pracy manualnej z narządami wewnętrznymi.
- Objawów rzutowanych z wybranych narządów wewnętrznych na układ mięśniowo – powięziowy.
- Typowych zaburzeń funkcji układu ruchu w tym w szczególności: obręczy barkowej, kręgosłupa C/Th, Th/L, L/S, stawu biodrowego i kolanowego na tle zaburzeń funkcji lub patologii narządów wewnętrznych.

Umiejętności:
Po ukończeniu szkolenia słuchacz posiada umiejętności:
- Prowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego z uwzględnieniem potencjalnego wpływu narządów wewnętrznych na funkcję narządu ruchu.
- Prowadzenia podstawowej diagnostyki różnicowej na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz rozpoznania konieczności konsultacji specjalistycznej lub dodatkowych badań obrazowych / laboratoryjnych przed podjęciem terapii pacjenta.
- Przeprowadzenia podstawowej procedury badania powłok brzusznych, testów specjalnych i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.
- Rozpoznania bezwzględnych przeciwwskazań do pracy manualnej z pacjentem.
- Prowadzenia kompleksowej terapii zaburzeń funkcji układu ruchu w tym min. typowych zespołów bólowych takich jak zespoły „bolesnego barku” zespoły bólowe kręgosłupa C/Th/L/S, zespoły bólowe stawu biodrowego i kolanowego,z
uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.
- Bezpiecznego wdrożenia technik manipulacji trzewnych jako elementu terapii zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych.

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć

Dzień 1

09.00 – 10.45  (w1): 

 • Powitanie uczestników;
 • Wprowadzenie i główne założenia w terapii wisceralnej:
 • Ruchomość narządów i systemy „fiksujące” narządy: więzadłowy, ciśnieniowy, „dwu-warstwowy”
 • Podstawy neurofizjologii i bólu rzutowanego
 • Podział techniki manipulacji trzewnych
 • Układ mięśniowo – powięziowy a terapia wisceralna
 • Połączenia mechaniczne, Połączenia odruchowe,

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p1/w2)

 • Klatka piersiowa: Opłucna, Płuca, Serce 
  • Anatomia i funkcja
  • Anatomia topograficzna, palpacja,
  • Podstawy badania internistycznego, Metodyka wywiadu

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45  (p2/w3)

 • Klatka piersiowa: Opłucna, Płuca, Serce
  • Typowe dysfunkcje
  • Istotność kliniczna
  • Diagnostyka różnicowa: Testy specjalne i funkcjonalne
  • Techniki manipulacji wisceralnej

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (w4/p3)

 • Zastosowanie technik manipulacji trzewnej w wybranych zespołach bólowych
  i dysfunkcjach narządu ruchu w tym min.:
  • TOS
  • Parestezje kończyn górnych
  • Neuralgie międzyżebrowe
 • Integracja technik strukturalnych i tkanek miękkich w terapii wisceralnej

Program zajęć

Dzień 2

9.00 – 10.45 (p4/w5):

Układ moczowo - płciowy: Nerki, Moczowody, Pęcherz moczowy

Anatomia i funkcja
Anatomia topograficzna, palpacja,
Podstawy badania internistycznego, Metodyka wywiadu

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 13.00 (p5/w6)

Układ moczowo - płciowy: Nerki, Moczowody, Pęcherz moczowy

Typowe dysfunkcje
Istotność kliniczna
Diagnostyka różnicowa: Testy specjalne i funkcjonalne
Techniki manipulacji wisceralnej

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 15.45 (p6/w7)

Układ moczowo - płciowy: Macica i jajniki

Anatomia i funkcja
Anatomia topograficzna, palpacja,
Podstawy badania internistycznego, Metodyka wywiadu

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 18.00 (p7/w8)

Układ moczowo - płciowy: Macica i jajniki

Typowe dysfunkcje
Istotność kliniczna
Diagnostyka różnicowa: Testy specjalne i funkcjonalne
Techniki manipulacji wisceralnej
Podsumowanie materiału MII

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Miejsce

Sala Szkoleniowa
ul. Romera 10
Warszawa, Polska
+ Google Map

Organizator

Centrum Wiedzy Praktycznej
Telefon:
+48 609 808 407
Email:
kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl + Kalendarz Google+ Eksportuj iCal
Strona internetowa:
https://kursydlafizjoterapeutow.pl