Kursy i Szkolenia

Fizjoterapia i rehabilitacja, to dziedziny w których niezmiernie ważny jest ciągły rozwój zawodowy. W związki z tym Centrum Wiedzy Praktycznej oferuje Państwu zarówno kursy z kategorii fizjoterapia, jak i kurs rehabilitacji. Na każdym z szkoleń dokładamy wszelkich starań, aby przekazywana wiedza i umiejętności wzbogacały i uzupełniały Państwa  praktykę. Szkolenia dla fizjoterapeutów prowadzone są przez doskonałych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie oraz wiedzę dydaktyczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Odbiorców. Dla Państwa wygody dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażoną bazą dydaktyczno-szkoleniową. W związku z tym zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności odbywa się w komfortowych warunkach. Jesteśmy przekonani, że prowadzone przez nas kursy dla fizjoterapeutów stanowią dobrą platformę do wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności praktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Co nas wyróżnia to zasada: minimum teorii maksimum praktyki.

MA&DN kurs 5 dni


Cena od: 3250PLN / 5 dni

PNF podstawowy


Cena: 3150PLN / 9 dni

Dry Needling


Cena: 1590 PLN / 3 dni

KURS MEDICAL ACUPUNCTURE & DRY NEEDLING

Jesteśmy jedynym w Polsce partnerem Norris Health Institute, organizacji działającej na rynku medycznym już od 30 lat. Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych, osteopatów, chiropraktyków oraz lekarzy.

Podstawowy kurs PNF składa się z dwóch części. Adresowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych, osteopatów oraz lekarzy. Zajęcia prowadzone są przez międzynarodowego instruktora IPNFA. Uczestnik kursu otrzymuje dwa certyfikaty: w j. polskim oraz j. angielskim.

Trzydniowy kurs Dry Needling porusza problematykę zasad bezpiecznego igłowania TrP, więzadeł, ścięgien, tkanki bliznowatej, oraz połączenia ich z terapia manualną. Kurs składa się z 30 godz. dydaktycznych.

Primitive Reflexes & Motor Control


Cena: 2300PLN / 3 dni

Body Image


Cena: 2300PLN / 3 dni

Severe Neurological Patient


Cena: 1890PLN / 3 dni

Program zakłada m.in. naukę rozpoznawania przetrwałych odruchów pierwotnych,  ocenę i przeprowadzanie rehabilitacji w przypadku ich występowania. Zrozumiesz rolę i znaczenie PR w odniesieniu do dolegliwości bólowych, funkcji kognitywnych oraz kontroli motorycznej.

Trzydniowy kurs Body Image-Diagnoza i terapia oparta na dowodach.

Po ukończeniu kursu będziesz rozumieć, w jaki sposób diagnozować różne typy bólu niemechanicznego, razem z odpowiednią historią subiektywną, badaniem fizykalnym oraz stosowanymi kwestionariuszami. Będziesz w stanie ułożyć program rehabilitacji dla pacjentów ze zmienionym schematem ciała i/lub uwrażliwieniem centralnym oraz zdobędziesz strategie na odpowiednie progresje i rozwiązywanie problemów.

Trzydniowy kurs porusza problematykę terapii pacjentów w ciężkich stanach neurologicznych. Kurs jest obfity w praktykę, dzięki czemu kursant rozwinie swoje umiejętności w zakresie mobilizacji, pozycjonowania pacjenta a także transferów.

Terapia punktów spustowych


Cena: 1200PLN / 3 dni

Twarzoczaszka - Stawy Skroniowo-Żuchwowe


Cena: 900PLN / 2 dni

Odcinek Szyjny - Diagnostyka i Rehabilitacja


Cena: 900PLN / 2 dni

TrP to miejsca, które wykazujące się zaburzoną mikrostrukturą w obrębie włókien mięśniowych oraz przejawiają się zwiększoną wrażliwością i tkliwością w obrębie brzuśca mięśnia lub powięzi. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy z pacjentem borykającym się z zaburzeniami układu ruchu. Kurs ma wymiar praktyczny i obejmuje naukę nowoczesnych dodatkowych technik wspomagające terapię.

Kurs ma na celu przedstawienie zintegrowanego podejścia do tematyki stawów skroniowo-żuchwowych i twarzoczaszki. Podczas kursu kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z anatomią twarzoczaszki jak równiez będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie palpacji. Wiedza ta niewątpliwie pozwoli na szybsze odnalezienie związku przyczynowo-skutkowego poszczególnych dysfunkcji w ciele człowieka.

Istotą kursu jest podniesienie umiejętności Uczestnika w obszarze diagnozowania oraz leczenia nieprawidłowości występujących w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Podczas dwudniowego szkolenia będziemy omawiać protokół badania klinicznego i obrazowego, diagnostykę różnicową oraz praktykować techniki mobilizacyjne i techniki tkanek miękkich dotyczących odcinka szyjnego kręgosłupa.

Zdrowie Kobiet

Fizjoterapia kobieca (uroginekologiczna, okołoporodowa) to w Polsce wciąż niedokładnie poznany i sprecyzowany obszar, stanowiący temat tabu dla wielu kobiet. Niejednokrotnie kwestie takie jak np. nietrzymanie moczy, wulwodynia czy rozstęp mięśni prostych brzucha są pomijane w wywiadzie medycznych. Duża część kobiet borykających się z problemami uroginekologicznymi wychodzi z założenia, że tak musi być. Nadal też brakuje fizjoterapeutów wykwalifikowanych w fizjoterapii kobiecej.

Fizjoterapia Kobieca zajmuje się szeroko rozumianą terapią kobiet na każdym etapie życia. Celem szkoleń jest przekazanie praktycznych umiejętności, które pozwolą na prowadzenie samodzielnej fizjoterapii okołoporodowej i uroginekologicznej.

DRA


Cena: 1500PLN / 2 dni

Fizjoterapia Uroginekologiczna


Cena: 1500PLN / 2 dni

Rehabilitacja Okołoporodowa


Cana: 2300PLN / 3 dni

Celem niniejszego kursu jest zwrócenie uwagi na problematykę rozejścia mięśni prostych brzucha ( kresy białej), którego zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje zarówno dla przedniej ściany jamy brzucha jak i negatywnie wpływać na funkcje biomechaniczne kręgosłupa.

Kurs fizjoterapia uroginekologiczna powstał z myślą o fizjoterapeutach pracujących na co dzień z kobietami. Istotą kursu jest przedstawienie uczestnikom zasad przeprowadzania badania oraz postępowania w przypadku problemów m.in. nietrzymanie moczu, stolca, wypadanie pochwy, wulwodynia.

Celem kursu jest poruszenie tematyki kształtowania świadomości  przyszłej matki na temat jej własnego ciała, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie związane z obręczą miednicy oraz przeponą moczowo-płciową. Podczas kursu uczestnicy poznają szereg technik rehabilitacji kobiety w okresie okołoporodowym.

ATMiO & USG & RADIOLOGIA

Kurs anatomii prosektoryjnej, diagnostyki obrazowej i palpacji umożliwi Państwu pogłębienie wiedzy anatomicznej (na preparatach prosektoryjnych) oraz poszerzenie swoich kwalifikacji z zakresu diagnostyki obrazowej i “sztuki” palpacji. Wiedza praktyczna zdobyta na kursie może „uczulić” Państwa palpację, jak również ułatwi ocenę badań TK, MR, RTG u pacjentów ze złożoną topografią struktur anatomicznych. Szczególną uwagę zwrócimy na powiązania mięśniowo-powięziowe, przebieg nerwów, naczyń i wzajemne korelacje omawianych struktur.

Kursanci będą mieli dostęp do kilku zwłok całościowych oraz do kilkunastu preparatów odcinkowych, aby w jak najlepszy sposób zaobserwować omawiane struktury anatomiczne. Kurs będzie odbywał się na preparatach utrwalonych w formalinie, co umożliwi organizatorom wcześniejsze przygotowanie preparatów do danego tematu. Po części prosektoryjnej zostanie przedstawiona diagnostyka obrazowa “oczami” lekarz specjalizującego się w danej dziedzinie. Ta część kursu będzie miała charakter wykładu z przedstawieniem anatomii i specyfiką pacjenta ze schorzeniami danego regionu w obrazie TK, MR i RTG. Trzecią część kursu będą budować zajęcia praktyczne u USG i anatomii palpacyjnej. Duża ilość aparatów USG umożliwia merytoryczne i profesjonalne przeprowadzenie tej części szkolenia.

Konferencja


Cena: PLN / 1 dni

Kończyna dolna i miednica


Cena: PLN / 2 dni

Kończyna górna


Cena: PLN / 2 dni

Tułów i głowa


Cena: PLN / 2 dni

Konferencja opiera się o praktyczne zajęcia prosektoryjne, na których będzie można zwrócić uwagę na topografię tkanek, współdziałanie narządów oraz wyeksponowanie niektórych zmienności i osobniczo występujące patologie. Zajęcia praktyczne będą obejmowały możliwość preparowania świeżych zwłok. Do wyboru 6 tematów.

T

T

T

Kursy Osteopatii w Rehabilitacji i Fizjoterapii

Osteopatia to przede wszystkim całościowa koncepcja leczenia.W obszarze diagnostyki korzysta z ogólnie stosowanych testów medycznych (lekarskich i fizjoterapeutycznych). Ponadto wykorzystuje specjalistyczne formy testowania mających na celu ocenę ruchomości tkankowej, przepływu płynów uwzględniając stan funkcjonalny. W obszarze terapii czynnikiem wyróżniającym osteopatię jest twierdzenie, że organizm ludzki stanowi całość, w którym wszystkie procesy jakie zachodzą są wzajemnie powiązane, zarówno na płaszczyźnie strukturalnej jak i psycho-mentalnej. Podstawą holistycznej koncepcji jest założenie, że ciało ludzkie posiada tendencje do samoleczenia. Podczas kursów osteopatycznych kierowanych do fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz studentów ostatnich lat w/w kierunków uczestnik zapozna się i nauczy pracować z wykorzystaniem osteopatycznych technik.

Osteopatia w Pediatrii


Cena: 1200PLN / 3 dni

Osteopatia w Ginekologii i Położnictwie


Cena: PLN / dni

Medycyna Osteopatyczna i Sportowa


Cena: 1650PLN /3 dni

Kurs prowadzony jest w systemie warsztatowym, w trakcie którego kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne. Uczestnik pozna wiele metody terapeutycznych stosowanych w leczeniu dolegliwości dzieci i niemowląt. Kurs Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii skierowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych i osteopatów.

Wkrótce opis i więcej szczegółów

Trzydniowy, praktyczny kurs przedstawia problematykę urazów i kontuzji osób, których aktywność sportowa związana jest z bieganiem. Pod okiem specjalisty terapii sportowej, doświadczonego praktyka D.O. Petera Horobina  poznasz mechanizmy powstawania najpowszechniejszych urazów i kontuzji jak również nowoczesne i sprawdzone metody ich leczenia.

Kursy Osteopatii Strukturalnej w Fizjoterapii i Rehabilitacji

Techniki osteopatii strukturalnej znajdują zastosowanie w badaniu i leczeniu poprzez bezpośrednią pracę na tkankach układu nerwowego jak również mięśniowo-powięziowo-szkieletowego.Obejmuje manualne oddziaływanie na ciało pacjenta przy wykorzystaniu różnego rodzaju technik pośrednich i bezpośrednich np. mobilizacje, manipulacje, szeroką gamę technik tkanek miękkich, jak również technik funkcjonalnych. Celem kursów jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat praktycznego wykorzystania technik strukturalnych w celu uwalnianie napięć oraz niwelowanie ograniczeń, które odpowiadają za wiele dolegliwości na poziomie układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego oraz wiele niekorzystnych zmian patologicznych w naszym ciele. Kursy kierowane są do fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz studentów ostatnich lat w/w kierunków

Bezpośrednie Techniki Powięziowe z FDM


Cena: 1600PLN / 4 dni

Terapia Manualna Tkanek Miękkich


Cena: 1200PLN / 3 dni

Intensywny dwumodułowy kurs bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM dedykowany jest w szczególności do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci ostatnich lat), a także osteopatów i chiropraktyków. Moduł pierwszy poświęcony został zagadnieniom związanym z obszarem: odcinka szyjnego, barku, ramienia, łokcia, przedramienia, dłoni. Podczas modułu 2 poruszymy zagadnienia związane ze zgłaszanymi problemami pacjentów w okolicy: odcinka piersiowego, żebra, odcinka lędźwiowego, biodra, kolana oraz stopy. Omówione zostaną również dystorsje: TB, HTB, CD, FD, CyD,TC.

Trzydniowy kurs tkanki miękkie obejmuje zagadnienia takie jak:metoda rozluźniania pozycyjnego, Technika Goodhearta, GOT.  W trakcie zajęć poznasz wykorzystanie technik dla obszaru brzucha, odcinka lędźwiowego, miednicy, kończyny dolnej oraz klatki piersiowej, żeber, pleców, łopatek, odcinka piersiowego kręgosłupa, szyi oraz odcinka szyjnego kręgosłupa, kończyny górnej.

Manipulacje Krótkodźwigniowe HVLA


Cena: 1600PLN / 4 dni

Stawy Obwodowe - HVLA i MET


Cena: 900PLN / 2 dni

Intensywny czterodniowy kurs technik manipulacji dedykowany jest dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych ( studenci z min. tytułem licencjata) osteopatów oraz lekarzy. Podczas kursu poruszymy biomechaniczne aspekty technik jak również będziemy kładli nacisk na umiejętności praktyczne, tak aby po ukończeniu kursu uczestnik potrafił skutecznie i bezpiecznie wykonywać manipulacje krótkodźwigniowe.

Dwudniowy kurs dedykowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy (studenci ostatnich lat) oraz terapeutów manualnych. Podczas kursu poruszona zostanie problematyka stawów obręczy barkowej, stawu łokciowego, nadgarstka (uzupełnione o przejście C-TH), miednicy, stawu biodrowego, stawu klanowego i piszczelowo-strzałkowego, stawu skokowego oraz stawów stopy. Uczestnik pozna techniki osteopatyczne, MET, techniki Spencera, manipulacje stawów, techniki specjalne uzupełniające, zasady badania, testy ortopedyczne i różnicowe.

Kurs Podstawy osteopatycznej diagnozy i terapii GOT, TBA, Artykulacje


Cena: 1200PLN / 3 dni

Osteopatyczne Badanie i Kliniczne Ortopedyczne Testowanie


Cena: 1650PLN / 3 dni

Kurs Podstawy osteopatycznej diagnozy i terapii pacjenta: GOT, TBA, Artykulacje stawowe LVHA

Trzydniowy kurs  wprowadza uczestników w podstawy koncepcji osteopatycznego modelu diagnozy i terapii. Program kursu obejmuje m.in. naukę umiejętności rozpoznawania cech zaburzeń i dysfunkcji na poziomie funkcjonalnym/ strukturalnym, prowadzenia terapii z wykorzystaniem technik artykulacji stawowej LVHA, przeprowadzania kompletnej procedury GOT.

Dokładne, szybkie, kompleksowe, holistyczne badanie kręgosłupa i kończyn. Kurs prowadzony jest w oparciu o sprawdzone metody osteopatii, które wykorzystywane są w terapii dolegliwości bólowych i funkcjonalnych kręgosłupa oraz kończyn. Celem jest  dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, dzięki której będziesz prowadził trafną diagnostykę oraz szybkie i efektywne leczenie pacjentów wykorzystując sprawdzone techniki osteopatyczne oraz zasady klinicznego testowania ortopedycznego.

Kursy Osteopatii Wisceralnej w Fizjoterapii i Rehabilitacji

Bardzo obszerna dziedzina wiedzy z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz anatomii zawartości jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy oraz otaczających i mocujących je w przestrzeni grup tkanek.  Na tej podstawie zostały opracowane specyficzne techniki oddziaływania. Za pomocą których jesteśmy w stanie uzyskać pożądane zmiany w zakresie pracy organów wewnętrznych pacjenta oraz jego układzie autonomicznym. Praca z wykorzystaniem terapii trzewnej polega na przeprowadzeniu badania na które składa się wiele elementów lekarskiej interny oraz specyficznego testowania osteopatycznego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kolejnym etapem jest znalezienie powiązań terapeutycznych np. mechanicznych, strukturalnych czy neurologicznych z objawami pacjenta. Po wykonaniu powyższych czynności przechodzimy do dobrania odpowiedniej techniki która w większości jest delikatną pracą z tkankami pacjenta. Ta część wiedzy i umiejętności którą określamy osteopatia wisceralna jest dedykowana dla fizjoterapeutów, rehabilitantów i lekarzy oraz studentów (ostatnich lat w/w studiów)  znajduje zastosowanie w leczeniu nieprawidłowości polegających na zaburzeniach czynnościowych narządów trzewnych, oraz zaburzeń wynikających z sił, które oddziałują na określony narząd. Ponadto dzięki wiedzy zdobytej na kursie osteopatii trzewnej będziesz w stanie zdiagnozować nieprawidłowości oraz usunąć implikacje za tym idące określane jako ból rzutowany,który odczuwalny jest w innym miejscu bądź też w celu poprawy funkcjonowania organu

Manipulacje wisceralne w zaburzeniach funkcji układu ruchu


Cena: 1200PLN / 3 dni

Osteopatyczne Techniki Powięziowo-Wisceralne w Leczeniu Zaburzeń Układu Ruchu


Cena: 1590PLN /3 dni

Podczas trzydniowego kursu mówiona zostanie anatomia, funkcje, relacje trzewne, istotność kliniczna oraz  dysfunkcje w/w obszarów. Podczas kursu nauczysz się jak wykonywać  techniki wisceralne (manipulacje trzewne) w terapii w/w obszarów oraz wykorzystywać je w wybranych zespołach bólowych i dysfunkcjach narządu ruchu.

Techniki terapii wisceralnej umożliwiają fizjoterapeutom diagnozowanie i leczenie mobilność aparatu i układu trzewnego w odniesieniu do narządów, błon, powięzi i więzadeł. Dzięki technikom trzewnym terapeuta może wpływać również na pozostałe aspekty pacjenta, bowiem poprzez pracę nad kinestetyczną komunikacją w ciele oraz propriocepcją zwiększają się czynności życiowe pacjenta, dochodzi do eliminacji objawów bólowch oraz usuwania zaburzeń.Techniki trzewne przywracają zatem prawidłowe napięcie i harmoniczny ruch nie tylko organów ale również pomiędzy nimi oraz sąsiadującymi strukturami w ciele.

Kursy Osteopatii Czaszkowo-krzyżowej w Fizjoterapii i Rehabilitacji

Terapia czaszkowo-krzyżowa to wywodzący się z osteopatii, nieinwazyjny model pracy z pacjentem, który polega na wyczuwaniu napięć i nieprawidłowości za pomocą delikatnej palpacji. System czaszkowy pełni bardzo ważne funkcje, do których należy produkcja, cyrkulacja i absorpcja płynu mózgowo-rdzeniowego. Anatomicznie jest on półzamknięty w mocnej membranie (opona twarda), która otacza zarówno mózg jak i rdzeń kręgowy. Wpływa on bezpośrednio na układ nerwowy,żylny, limfatyczny, mięśniowo-szkieletowy, oddechowy oraz wydzielania wewnętrznego co oznacza, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu w/w struktur mogą mieć wpływ na system czaszkowo-krzyżowy i odwrotnie. Ruch czaszkowo-krzyżowy możemy określić jako ruch dwufazowy, w którym występuje  faza „opróżniania“ ( przypływ) oraz faza „napełniania“(odpływ), pomiędzy którymi pojawia się moment pauzy ( relaksacja). W terapii wykorzystujemy następujące fizjologiczne rytmy ciała: rytm serca, rytm oddechowy i rytm kranialny.

Tym co czyni ruch kranio-sakralny wyczuwalnym jest system powięziowy naszego organizmu. Układ powięzi anatomicznie zbudowany jest z tkanki łącznej co sprawia, że terapia czaszkowo-krzyżowa mobilizuje do pracy wszelkie organy, w których ta tkanka występuje.

Terapia czaszkowo-krzyżowa doskonale się sprawdza u niemowląt i dzieci. Podczas porodu ciało dziecka narażone jest na silne kompresje, które mogą powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów i układów. Metoda kranio-sakralna pomaga niwelować blokady i przywraca właściwą pulsację.

Kursy kierowane są do fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz studentów ostatnich lat w/w kierunków.

.

Kurs Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa moduł 1


Cena: 800PLN / 2 dni

Kurs Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa moduł 2


Cena: 800PLN / 2 dni

Terapia czaszko-krzyżowa to delikatna i nieinwazyjna metoda leczenia. Jej założenie opiera się na stosowaniu przez terapeutę bardzo lekkiego nacisku dłoni, tak aby w najmniejszym stopniu dokonywać ingerencji w krążenie płyny mózgowo-rdzeniowego. Podczas pierwszego modułu kursu uczestnicy skupią się na obszarze czaszki. Nauczą się jak odnajdować istotne punkty czaszki, czucie ruchomości, wzorce zaburzeń w obrębie kości klinowej, potylicznej, czołowej ( technika kompresji 4 komory mózgu), skroniowych, ciemieniowych. Uczestnik nauczy się pracować na szwach czaszki, zatokach czaszki,  przeponach ciała. Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych oraz osteopatów ( studenci ostatnich lat).

Drugi moduł kursu osteopatia czaszkowo-krzyżowa obejmuje tematykę wzorców zaburzeń kości krzyżowej oraz miednicy. Uczestnik nauczy się pracować na motylności kończyn górnych,dolnych, klatki piersiowej i brzucha.Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wykorzystać technikę fluid drive w celu uwalniania szwów czaszki. Kurs kierowany jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów manualnych oraz osteopatów (studenci ostatnich lat).