fbpx
Open/Close Menu Kursy dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy. Terapia manualna, Dry Needling, techniki powięziowe, manipulacje wisceralne, PNF podstawowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest terapia manualna

 

Terapia manualna ( z łac. manus- ręka) to dział medycyny, który zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania terapeutycznego i diagnostycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych zarówno postawy ciała jak i układu ruchu wywołanych przez zaburzenia strukturalne. Najczęściej dolegliwości spowodowane są zaburzeniami czynnościowymi. Kiedy jednak dojdzie do zaniedbania w/w nieprawidłowości przeobrażają się one w patologiczne zmiany strukturalne.

 

Terapia manualna obejmujmy wszystkie techniki terapeutyczne i diagnostyczne służące do wykrywania i terapii zaburzeń dotyczących kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

 

Posługując się definicją IFOMPT Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych terapia manualna to dopasowany do indywidulnych potrzeb pacjenta „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”.

 

Trochę historii na temat terapii manualnej

 

Hipokrates żyjący w latach 460-377 p.n.e. uważał, iż tzw. przesunięcie kręgów stanowi przyczynę wielu chorób. W jego słynnym dziele „ Corpus Hippocratum” opisane zostały jego poglądy na temat medycyny, w tym medycyny manualnej. Początków współczesnej terapii manualnej w której wykorzystywane są trakcje i ślizgi należy doszukiwać się w traktatach medycznych Caludiusa Galenusa, (żyjącego w latach 131-202 n.e.).

 

Avicenna z Bagdadu ( rok 1000) opublikował naukowe dzieło pt. „Qanun”, które poświęcone zostało technice manipulacji.

 

W literaturze dedykowanej terapii manualnej spotyka się dwa nurty: ludowy oraz lekarski.

 

Obecnie bardzo często możemy spotkać się ze sztucznym podziałem terapii manualnej na dwie grupy, mianowicie na terapię manualną w ujęciu klasycznego spojrzenia ortopedycznego związanego z oddziaływaniem na stawy (poprzez manipulacje, mobilizacje, trakcie, ślizgi itd.), oraz terapię manualną tkanek miękkich ( potocznie „ miękka terapia manualna”) gdzie również wykorzystywane są mobilizacje, manipulacje czy inne oddziaływania mechaniczne nakierowane na tkanki miękkie.

 

Część medycyny manualnej określana jako terapia manualna tkanek miękkich stanowi szeroką, stale rozwijającą się grupę. W zależności od rodzaju tkanki i sposoby, w jaki na nią oddziałujemy powstają kolejne podgrupy. Tak np. terapię manualną skupiającą się na pracy powięziowej możemy podzielić na techniki bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich zaliczamy np. FDM czy techniki manipulacji powięziowych, zaś do pośrednich BLT (balanced ligamentous tension) czy BMT ( balanced membranosus tension). Szerzej o metodach terapii manualnej tkanek miękkich napiszemy wkrótce.

 

Do pierwszej grupy medycyny manualnej możemy zaliczyć takie metody jak np. Cyriax, Kaltenborn, Maitland, Levitt, Comained Movement i wiele innych. Ta grupa terapii manualnej (twardej) ściśle związana jest z wiedzą na temat funkcji i pracy szeroko rozumianych stawów ( m.in. relacje powierzchni stawowych, struktur, które je stabilizują i zapewniają integralność oraz tkanek otaczających).  Początkowe ortopedyczne przeznaczenie tego typu zabiegów manualnych znalazło zastosowanie w innych kierunkach medycznych np. neurochirurgia, pediatria, geriatria czy chirurgia. Obecnie klasyczne modele terapii manualnej są uzupełniane o techniki terapii tkanek miękkich.

 

Komponenty medycyny manualnej

 

Terapia manualna składa się z:

 

 • diagnostyki (wywiad, badanie ogólne, manualne i testy specyficzne)
 • terapii (z wykorzystaniem odpowiednich technik mobilizacji, manipulacji, tkanek miękkich i terapii nerwowo-mięśniowej)

 

Diagnostyka manualna:

 

Zadaniem diagnostyki jest rozpoznanie (odwracalnych) zaburzeń czynności układu ruchu, które  klasyfikują się do leczenia w ramach terapii manualnej. Zaburzenia te mogą dotyczyć kręgosłupa (dysfunkcje segmentowe) jak i stawów obwodowych (obwodowe dysfunkcje stawowe). Zaburzenia mogą być spowodowane mechanicznie oraz na drodze odruchowej i są wykrywane dzięki funkcjonalnej analizie strukturalnej.

 

Funkcjonalna analiza strukturalna opiera się na stopniowej analizie zajętych struktur mięśni lub stawu przy występowaniu zaburzeń czynnościowych. Określone struktury testowane są za pomocą następujących etapów badania:

 

 • Ruchy czynne;
 • Ruchy bierne;
 • Trakcja i kompresja stawu;
 • Ruch ślizgowy w stawie;
 • Testy oporowe mięśni.

 

Techniki terapii manualnej

 

Po ustaleniu przyczyny bólu lub dysfunkcji terapeuta manualny stosuje odpowiednią metodę leczenia w zależności od tego, czy przyczyną jest nerw, mięsień, staw, więzadło.

 

Do najczęstszych metod terapii manualnej zaliczyć możemy:

 

 • manipulacje
 • mobilizacje (wykonywane z czynnym udziałem pacjenta, bądź biernie przez     terapeutę)
 • trakcje
 • kompresje
 • terapię tkanek miękkich
 • terapię nerwowo-mięśniowa w celu zrównoważenia napięć i stabilizacji poprzez propriocepcję

 

Korzyści zastosowania terapii manualnej

 

Terapia manualna ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Za jej pomocą terapeuta może leczyć m.in.

 

 • migreny, bóle głowy;
 • dolegliwości bólowe kręgosłupa;
 • wady postawy;
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa oraz kończyn;
 • wszelkie ograniczenia ruchomości w stawach;
 • nerwobóle, i wiele innych dolegliwości.

 

Niewątpliwą zaletą terapii manualnej jest fakt, iż jest to metoda leczenia, która likwiduje źródło bólu/ dysfunkcji a nie jedynie jego objaw. Pozwala to osiągnąć długotrwałe efekty terapeutyczne i tym samym poprawić komfort życia pacjenta. Ponadto dzięki zastosowaniu terapii manualnej jesteśmy w stanie osiągnąć rezultaty w stosunkowo krótkim czasie, co wpływa na szybszy powrót pacjenta do normalnej aktywności.

 

Wykorzystanie technik medycyny manualnej zmniejsza lub nawet eliminuje zapalenie tkanek miękkich, a także zwiększa sprawność ruchową. Jej wdrożenie we wczesnym stadium choroby zapobiega wielu poważnym następstwom np. przepuklin lub wypuklin jądra miażdżystego.

 

Chcesz poznać techniki terapii manualnej? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów. Zapraszamy na kurs: Comined Movement Theory, HVLA Manipulacje Krótkodźwigniowe, Osteopatia i Terapia Manualna w Ortopedii

 

Więcej informacji: Tel: 609808407 lub e-mail: kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

Logo_footer   
    Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016
CLOSE
CLOSE
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus