Manipulacje Krótkodźwigniowe HVLA

Na czym polega zabieg manipulacji krótkodźwigniowych HVLA

Zabieg manipulacji krótkodźwigniowych (HVLA High Velocity Low Amplitude – duża prędkość mała amplituda ruchu) powszechnie wykorzystywany jest w osteopatii, chiropraktyce, fizjoterapii, terapii manualnej. Technika ma szerokie zastosowanie w zakresie korekcji funkcji i mobilności stawów, zaś efekt wykonanej terapii pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny oraz mięśniowo-szkieletowy.

Zabieg z grupy terapii manualnej polega na przyłożeniu przez terapeutę siły o niewielkiej amplitudzie ruchu jednakże ze znaczną szybkością w określonym kierunku w celu pokonania nabudowanej wcześniej bariery ruchomości w danym stawie pacjenta. Przeprowadzenie techniki prowadzi do charakterystycznego „kliknięcia” oraz zmian w obrębie stawu oraz tkanek powiązany z nim neurologicznie.

W przypadku technik krótkodźwigniowych HVLA, manipulacje w obrębie kręgosłupa wykonuje się tylko na stawach międzywyrostkowych (dla przypomnienia: nasze kręgi połączone są stawami międzytrzonowymi oraz międzywyrostkowymi). Niektóre z technik manipulacji kręgosłupa w swoich teoretycznych podstawach mają oddziaływanie również na stawy międzytrzonowe.

Ceremonia

Wykonanie technik manipulacji HVLA często przypomina ceremonie. Nie służy to widowiskowości zabiegu lecz jego bezpieczeństwu. Przed zbudowaniem odpowiedniej bariery w stawie należy skupić się na ułożeniu ciała pacjenta (w tym celu pomocą mogą służyć nam kliny, poduszki czy czasem sam stół), własnego oraz stołu. Nabudowanie bariery która ma służyć technice manipulacji odbywa się poprzez skupieniu ruchu w danym stawie (wyizolowaniu – tak by ruch odbywał się tylko w poddawanym terapii stawie). Początkowo testuje się rodzaj ruchu którym zostanie przeprowadzona manipulacja a następnie kolejne komponenty które najskuteczniej sprowadzą napięcie w stawie.[push h=”20″]

Jak bezpiecznie wykonywać techniki manipulacji

Techniki manipulacyjne HVLA są niezwykle efektowne i najbezpieczniejsze jeśli chodzi o manipulacje stawowe.

Co odpowiada zatem za ich skuteczność i nieinwazyjność? Otóż tajemnica tkwi w wyjątkowo precyzyjnym skoncentrowaniu siły/napięciu w wymagającym tego stawie z jednoczesnym zastosowaniu mnogości niezwykle subtelnych komponentów ruchy wpływających na zakres amplitudy dźwigni pierwotnej (rotacja/zgięcie/zgięcie boczne/translacja/trakcja/kompresja).

Podczas pracy z wykorzystaniem technik manipulacji HVLA bardzo istotną rolę odgrywa także właściwa praca ciała terapeuty wykonującego zabieg. Celem odpowiedniej palpacji czuciowej (informacji płynącej z receptorów w obrębie opuszków palców) jak również palpacji proprioceptywnej związanej z czuciem całym ciałem terapeuty.  Ergonomia pracy jest jednym z czynników determinujących nie tylko efektywność i skuteczność zabiegu ale także jego bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że umiejętne stworzenie bariery tkankowej wcale nie wymaga od specjalisty zastosowania dużej siły. Ową barierę doświadczony terapeuta potrafi zbudować poprzez wielokierunkową  kompresję, którą wywiera się poprzez wykorzystanie całego ciała ( a nie tylko ramion) na wybrany segment. Komponenty ruchowe (wykorzystanie trójprzestrzennego pozycjonowania) stopniowo zmniejszają ruchomość stawu, powodując pewien rodzaj napięcia, które w ostatniej fazie zostaje pokonane. Końcowy impuls wykonywany jest poprzez niewielki szybki ruch. W praktyce zbudowana odpowiednio bariera ruchu w stawie nie wymaga siły lecz nawet głęboki oddech pacjenta może być impulsem do zaistnienia samej manipulacji w stawie.[push h=”20″]

Co nam daje wdrożenie technik manipulacji HVLA w toku terapii pacjenta?

Terapia manualna z wykorzystaniem techniki manipulacji to powszechnie stosowany rodzaj terapii w leczeniu dolegliwości bólowych i dysfunkcji różnego pochodzenia. Manipulacje HVLA są wykorzystywane przez osteopatów, chiropraktyków, bardzo często fizjoterapeutów oraz terapeutów manualnych z uwagi na niewielką inwazyjność, wysoką skuteczność i efektywność. W przeciwieństwie do tzw. manipulacji długodźwigniowych są one niezwykle bezpieczne dla pacjenta.

Obserwowanych jest szereg zmian fizjologicznych w obrębie samego stawu, jego przestrzennego ustawienia jak i tkanek otaczających jednak mechanizm w jaki sposób są one uzyskane jest jeszcze nie w pełni poznany. Umiejętne wykonanie technik manipulacyjnych wykazuje szereg korzyści, bowiem u podstaw teoretycznych dochodzi do uwolnienia fałdu błony maziowej lub meniskoidu zablokowanego pomiędzy powierzchniami stawowymi, przełamania sił wewnątrzstawowych wynikających z adhezji łącznotkankowych co w konsekwencji daje zmianę ustawienia przestrzennego segmentu ruchowego oraz zakresu ruchomości. Ponadto podczas wykonywania technik HVLA dochodzi do odruchowej zmiany w obrębie miotomu/sklerotomu miedzy innymi zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz ich reaktywności w segmencie poddanym manipulacji jak również w sąsiednich (zależne jest to od czasu trwania i facylitacji danego segmentu – dotyczy to manipulacji stawów kręgosłupa) powiązanych neurologicznie z manipulowanym stawem, a także obniżenie pobudliwości nocyceptywnej. To oczywiście jedynie przykładowe korzyści jakie niesie za sobą terapia manualna z wykorzystaniem technik manipulacji krótkodźwigniowych HVLA.

Wykonywanie manipulacji

Terapeuta wykonujący manipulacje stawowe powinien wiedzieć kiedy i w jaki sposób manipulować oraz w jakim przypadkach zrezygnować z tej metody. Niewłaściwie podjęta decyzja o zastosowaniu terapii manualnej w szczególności z wykorzystaniem manipulacji, jak również źle wykonany zabieg pod względem technicznym grozi silnymi dolegliwościami bólowymi i może doprowadzić do uszkodzeń torebki stawowej czy więzadeł stabilizujących dany staw jak również zwiększyć reaktywność mięśni. Kolejną istotną kwestią jest zadbanie o odpowiednie przekazanie informacji pacjentowi dotyczących wykonywanego zabiegu i jego pełnej współpracy.

Pamiętaj, że wiedza i odpowiednia praktyka są gwarancją skutecznego i bezpiecznego zabiegu oraz zadowolenia Twoich pacjentów. Techniki manipulacyjne HVLA pod żadnym pozorem nie mają służyć przekraczaniu fizjologicznego zakresu ruchomości.  Taka sytuacja skutkowałaby uszkodzeniom np. w obrębie włókien torebki czy więzadeł, co z kolei generowałoby dolegliwości bólowe oraz podrażnienia.

Zapisz się na praktyczny kurs manipulacji krótkodźwigniowych HVLA i pracuj jeszcze skuteczniej!

Kurs manipulacji krótkodźwigniowych HVLA kierujemy do fizjoterapeutów terapeutów manualnym, lekarzy, osteopatów którzy chcieliby w praktyczny sposób nauczyć się tej bardzo skutecznej i bezpiecznej metody pracy!

 

 ,…