Loading Events

← Back to Events

Dr Sean Gibbons

Sean Gibbons w 1995 roku ukończył Manchester University. Swój czas rozdzielał pomiędzy praktykę kliniczną, nauczanie oraz badania naukowe. Swoją karierę poświęcił zagadnieniom związanym z rehabilitacja ruchową. Intensywnie zgłębiał problematykę mechanizmów leżących u podstawy zmian (hipo/hipermobilność) w zakresie ruchu. Bardzo ważną rolę w tym miejscu pozostają prymitywne odruchy. Zidentyfikował nowe odruchy prymitywne i opracował postępowanie kliniczne względem niech. Jego przewód doktorski poświęcony został rozwijaniu zasad preskrypcyjnego przewidywania klinicznego do określonych ćwiczeń z zakresu kontroli motorycznej przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Została opracowana nowa, kluczowa sub-klasyfikacja:

neurokognitywna funkcja kontroli motorycznej, która odnosi się do ekstremalnie słabego ruchu oraz zdolności uczenia się; reprezentacja bólu i dysregulacja neuroimuno-endokrynna.

Jego aktualna praca zmierza do potwierdzenia modelu tej subklasyfikacji. Sean Gibbons zaprezentował swoje odkrycia zarówno na konferencjach w Kanadzie jak i zagranicą. Ponadto wydał wiele publikacji, w tym rozdziały w książkach poświęcone powyższemu zagadnieniu. Jest zrzeszonym badaczem na MUN. Sean Gibbons jest również wykładowcą na MC Master’s Advanced Orthopaedic Musculoskeletal/ Manipulative Physiotherapy Specialization.

  • There were no results found.