Kurs manipulacje trzewne

Kurs manipulacje wisceralne w zaburzeniach funkcji układu ruchu- osteopatyczna diagnostyka i terapia.

Program kursu:

Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom koncepcji udziału zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych w dysfunkcjach
i dolegliwościach układu mięśniowo – powięziowego oraz rozszerzenie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obrębie pracy z układem trzewnym. Dodatkowo w programie szkolenia zawarte będą wybrane techniki strukturalne ( LVHA oraz HVLA ) uzupełniające terapię wisceralną, co pozwoli uczestnikom na płynne
i kompleksowe leczenie zaburzeń funkcji układu mięśniowo – powięziowego w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych.

W jakim celu stosuje się techniki trzewne?

Fizjoterapeuci, osteopaci bardzo często korzystają z dobrodziejstwa technik wisceralnych, bowiem pozwalają one na:

 • Przywrócenie fizjologicznych ruchów tkanek i właściwej funkcji organizmu.
 • Przywrócenie właściwych funkcji nerwów i miejscowe wzbudzenie przepływu impulsów nerwowych w części ciała na której pracujemy.
 • Uwolnienie istniejących ograniczeń tkanek takich jak blizny czy zrosty.
 • Poprawę regeneracji tkanek.
 • Przywrócenie właściwego krążenia płynów.
 • Poprawę zaopatrzenia komórek w hormony i składniki chemiczne.
 • Poprawa komunikacji pomiędzy częściami składowymi organizmu i poprzez to poprawa funkcjonowania układu nerwowego i oddechowego oraz krążenia krwi i chłonki.
 • Wspomożenie procesów trawienia i usuwania z organizmu produktów rozpadu.
 • Normalizacja napięcia mięśniowego i redukcja spazmów mięśni w okolicach nimi dotkniętych.
 • Redukowanie stanów zapalnych i bólu.
 • Przywrócenie właściwej funkcji zwieraczom i zastawkom organów
 • Przywrócenie fizjologicznej ruchomości w stawach
 • techniki wisceralne kurs

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:

 • przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe z uwzględnieniem wpływu narządów wewnętrznych na funkcje narządu ruchu
 • prowadzić podstawową diagnostykę różnicową na bazie wywiadu i badania funkcjonalnego
 • przeprowadzić podstawowe procedury badania powłok brzusznych, testy specjalne i rozpoznania patologii w obrębie układu trzewnego.

Ponadto

 • poznasz podstawy osteopatii, której częścią jest terapia trzewna
 • Będziesz znał bezwzględne przeciwwskazania do pracy manualnej z pacjentem.
 • Będziesz wiedział jak prowadzić kompleksową terapię zaburzeń funkcji układu ruchu w tym min. typowych zespołów bólowych takich jak zespoły „bolesnego barku” zespoły bólowe kręgosłupa C/Th/L/S, zespoły bólowe stawu biodrowego i kolanowego,
  z uwzględnieniem technik manipulacji trzewnych jako elementu warunkującego skuteczność i efektywność terapii.

Co można leczyć za pomocą technik wisceralnych?

 • przewlekłe i ostre bóle głowy i kręgosłupa
 • specyficzne problemy przewodu pokarmowego np. zespół jelita drażliwego, nerwice żołądka itp.
 • zespoły bólu rzutowanego
 • zespoły pseudokorzeniowe np. „nietypowe rwy kulszowe”
 • trudne i niespecyficzne bóle kręgosłupa
 • niektóre bóle stawów obwodowych np. bioder i kolan
 • zespoły cieśni i urazy kompresyjne nerwów
 • stany po urazach komunikacyjnych
 • nietrzymanie moczu i stolca
 • zaparcia
 • problemy obrzękowe i wysiękowe
 • wspomaganie leczenia chorób układu oddechowego np. astmy

 .