Powięź jej znaczenie w terapii pacjenta

Powięź i jej znaczenie

Definicja powięzi

Zdefiniowanie powięzi jest zadaniem dość kłopotliwym. Wynika to z aktu, że wielu anatomów w odmienny sposób podchodzi do tego regionu naszego ciała. Skutkuje to przyznawaniem mu odmiennych nazw i różnych funkcji. W rezultacie wielu fizjoterapeutów po prostu gubi się w tym gąszczu niejednokrotnie sprzecznych ze sobą informacji co generuje z kolei trudności z wykorzystaniem wiedzy o powięzi w sposób praktyczny. Nową, jednolitą definicję powięzi proponuje nam First Internatonal Fascia research Congress. Zgodnie z nią powięź stanowi nieprzerwaną, trójwymiarową sieć tkanek rozciągającą się od głowy do stóp z przodu i z tyły oraz od wewnątrz i do wewnątrz. Zatem powięź tworzy napiętą, ciągłą sieć, która pokrywa każdy mięśień, narząd, nerw oraz włókno mięśniowe.

Badania nad powięzią

Badania naukowe wykazały, że sztywność i elastyczność powięzi odgrywa ważną rolę w wielu balistycznych ruchach ciała człowieka. Na podstawie badań ultrasonograficznych przeprowadzonych na podudziu antylop, kangurów i koni odkryto, że sprężynowanie powięzi odgrywa bardzo ważną rolę w wielu ruchach człowieka. Tak więc to jak wysoko jesteśmy w stanie wykonać skok, czy jak długo możemy biec zależy nie tylko od skurczu włókien mięśniowych ale także od stopnia wykorzystania właściwości sprężystości powięzi i jej napięcia do wspomagania tych ruchów.

Z uwagi na rozwój nowych narzędzi badań i nowe odkrycia system powięzi zyskał w ostatnim czasie na znaczeniu zarówno w świecie terapeutycznum jak i naukowym.Świat naukowców i terapeutów zwrócił się z zainteresowaniem w kierunku systemu powięziowego co przyczyniło się do pogłębiania wiedzy na temat przyczyn wielu schorzeń narządu ruchu.

Schorzenia dotyczące powięzi

Poniżej przedstawiamy wybrane schorzenia, które są lub mogą być powiązane z powięziami. Należą do nich m.in.

  • Przykurcz Dupuytrena i inne zaburzenia kurczliwości tkanki włóknistej
  • Zamrożony bark
  • Porażenie spastyczne
  • Stopa cukrzycowa
  • Twardzina skóry
  • Punkty spustowe powstałe w wyniku zaburzenia funkcjonowania powięzi

Potencjał terapeutyczny powięzi i jego wykorzystanie przez fizjoterapeutów

Praca na powięziach daje fizjoterapeutom szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych. Szeroko pojęte techniki osteopatyczne są bardzo skutecznym narzędziem w walce z różnymi dolegliwościami bólowymi. Wykorzystuje się je także w celu zwiększenia ruchomości stawowej czy też wpływaniu na poprawę funkcjonowania całego organizmu.

Powyższe efekty fizjoterapeuta uzyskuje za pomocą na przykład likwidacji dysfunkcji na poziomie mięśniowo-powięziowym i trzewnym a także poprzez poprawę tzw. Gry stawowej. Należy także pamiętać, że praca na powięzi oddziałuje  na poprawę  wydolności układu tętniczego, żylnego, limfatycznego oraz oddechowego.

W powszechnie wykorzystywanej  MET wykorzystuje się napięcie mięśniowo-powięziowe. Do wykonywanych technik należą: hamowanie zwrotne, relaksacja poizometryczna, bierne i czynne rozciąganie po napięciach izometrycznych, ekscentryczne izotoniczne rozciąganie.
Pozostając w technikach manualnych fizjoterapeuta może także wykonać technikę pozycyjnego rozluźniania oraz technikę ułatwionego pozycyjnego rozluźniania.

W leczeniu nieprawidłowości związanych z bardzo dobrze sprawdza się również technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego nazywa również manipulacjami tkanek miękkich.

Manipulacje stawowe (HVLA) stanowią kolejny przykład technik stosowanych w pracy na powięzi.

Nie należy również zapominać o bardzo skutecznych technikach trzewnych i czaszkowych.

 

Kurs dla fizjoterapeutów bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem FDM

Zapraszamy na praktyczny, czterodniowy kurs bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM.

Podczas kursu będziemy analizować zachowania i wzorce pacjenta z różnymi problemami i w różnych fazach bólu. Ważnym elementem kursu będzie również reagowanie i komunikowanie się z pacjentem w taki sposób, aby dotrzeć i rozwiązać jego problem w jak najlepszy i najszybszy sposób.

Główny cel szkolenia to wykorzystywanie technik powięziowych w sposób bezpośredni z użyciem modelu FDM.

Kurs powięziowy kierowany jest do fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów manualnych i osteopatów.

Więcej informacji pod numerem telefonu 609-808-407...