Kurs Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii w prosektorium

Centrum Wiedzy Praktycznej zaprasza na zaawansowane kursy anatomii prosektoryjnej.

Kurs jest podzielony na trzy niezależne od siebie moduł. Oznacza to, że możesz wziąć udział tylko w tym module, którego tematyka jest bliża Twoim zainteresowaniom.

Moduł 1:

Podczas tego zjazdu uczestnicy będą docierali na materiale prosektoryjnym do złożonych i skomplikowanych struktur kończyny górnej oraz klatki piersiowej. Dużym atutem jest umówienie wszelkich zależności biomechanicznych, neurologicznych i mięśniowo-powięziowych.

Moduł 2:

Podczas modułu 2 omówimy zagadnienia związane z kończyną dolną oraz grzbietem. Przy wykorzystaniu preparatów odcinkowych oraz zwłok całościowych będziemy omawiać m.in. połączenia i powiązania strukturalno-funkcjonalne

 

Moduł 3

Moduł trzeci w całości obejmuje zagadnienia związane z obszarami:

  •  Stawu skroniowo- żuchwowego-  biomechaniki, unerwienia, możliwych dysfunkcji i powiązania z pracą odcinka szyjnego kręgosłupa.
  •  Górnego odcinka kręgosłupa szyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na mięśnie proste tylnie głowy i ich połączenie z oponą twardą, . POnadto omówimy  autonomiczny układ nerwowy i jego powiązanie z unaczynieniem szyi i głowy, oraz możliwy wpływ dysfunkcji tych struktur na ból głowy i zawroty głowy.
  • Nerwów czaszkowych, nerwu potylicznego większego i mniejszego, nerwu usznego i punktu Erba oraz ich dysfunkcji
  • Anatomii wisceralnej ze zwróceniem uwagi na unerwienie i unaczynienie topografię i powiązania narządów względem siebie i względem ściany jamy brzusznej. Zwrócimy także uwagę na połączenia powięziowe i więzadła, oraz wpływu patologii narządów wewnętrznych na ustrój.
  • OUN

kursy dla fizjoterapeutówkursu dla rehabilitantówszkolenia dla fizjoterapeutów i rehabilitantówkurs technikiterapia manualna kurs

Dlaczego warto skorzystać z kursu anatomii palpacyjnej w prosektorium?

Znajomość anatomii człowieka jest czynnikiem, który determinuje trafną diagnozę oraz odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Bez wątpienia topografia, budowa, współzależność struktur kostnych oraz miękkich to bardzo skomplikowane elementy, które wymagają dokładnego poznania. Wiedza z atlasów anatomicznych w tym miejscu nie wystarcza, dlatego też oferujemy Państwu praktyczny kurs Anatomii Terapii Manualnej i Osteopatii prowadzony w prosektorium. Do dyspozycji uczestników będą zarówno zwłoki całościowe jak i preparaty częściowe.

Jedną z zalet naszego kursu anatomii palpacyjnej w prosektorium jest bardzo duża ilość preparatów oraz możliwość samodzielnego preparowania- oczywiście pod okiem naszych doświadczonych prosektorów.

Ponadto  kurs anatomii palpacyjnej w prosektorium jest wzbogacony o liczne uwagi kliniczne oraz przykłady pacjentów.
W trakcie zajęć przedstawimy zdjęcia RTG, TK oraz MRI omawianych struktur w celu przełożenia oglądanego obrazu na tkanki obserwowane in vivo.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu pod numerem 609-808-407.