Kurs terapii punktów spustowych

Drodzy Kursanci,

Zostało nam ostatnie miejsce na nadchodzący kurs terapii punktów spustowych.

Kurs terapii punktów spustowych

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy z pacjentem borykającym się z zaburzeniami układu ruchu. Kurs ma wymiar praktyczny i obejmuje naukę nowoczesnych dodatkowych technik wspomagające terapię

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie;
– znał i przede wszystkim rozumiał etiologię i patofizjologię mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych;
– potrafił zdiagnozować i ocenić mechanizm powstawania MPS;
– określić wpływ punktów spustowych na stan swojego pacjenta;
– posiadał praktyczną wiedzę odnośnie wykonywania terapii manualnej i metod wspomagających leczenie punktów spustowych;

 

Kurs prowadzi mgr Łukasz Gąsior D.O

Najbliższy termin  kursu terapii punktów spustowych sprawdzisz tutaj

 

Kurs terapii punktów spustowych- dofinansowanie

Oczywiście tak jak na wszystkie nasze kursu tak również na kurs terapii punktów spustowych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach KFS i BUR.