Terapia pediatryczna

Rozwój dziecka

Rozwój człowieka w pierwszych miesiącach i latach życia jest niezwykle dynamiczny. Wiąże się z nabywaniem nowych i doskonaleniem istniejących umiejętności psychomotorycznych, które umożliwiają dziecku odkrywanie otaczającego świata, samodzielne funkcjonowanie, komunikowanie się, a także przyswajanie nowych umiejętności i wiadomości. To również czas kiedy kształtuje się osobowość dziecka.

Proces rozwoju u każdego przebiega w odmienny sposób. Niemniej jednak niejednokrotnie zdarza się, że rozwój dziecka nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rodzica, budząc tym samym lęk i obawy o zdrowie malucha. Nieprawidłowości rozwojowe mogę niepokoić na etapie rozwoju ruchowego, sfery poznawczej, emocjonalnej lub też komunikacyjnej.

Coraz więcej rodziców ma świadomość tego, jak istotne w procesie niwelowania potencjalnych trudności i zagrożeń jest odpowiednio wczesne wykrycie określonych nieprawidłowości. W tym celu coraz powszechniej korzystają z gabinetów fizjoterapii w nadziei uzyskania fachowej pomocy.

Zatrzymanie procesu modelowania główki dziecka po porodzie

Poród to niezwykle stresujący moment w życiu nie tylko przyszłej mamy ale również dla dziecka. W momencie kiedy dziecko wypychane jest w stronę kanału rodnego na jego ciało oddziałuje szereg sił kompresyjnych. W tym czasie niemowlak musi obrócić się, ponownie skręcić aby przecisnąć się między kośćmi miednicy w kierunku wyjścia. Podczas tego procesu główka dziecka ulega wielu naciskom, pod wpływem których dochodzi do zniekształceń oraz różnych asymetrii.

Zmiany te jednak wyrównują się w ciągu pierwszych dni życia dziecka pod wpływem naturalnych czynników fizjologicznych takich tak ziewanie, płacz czy ssanie. Niestety proces remodelowania główki dziecka nie zawsze przebiega sprawnie. Niekiedy zostaje on zatrzymany za co odpowiedzialne są różne czynniki. Do najczęstszych przyczyn zaliczamy przedłużający się lub utrudniony poród np. z koniecznością użycia kleszczy czy pompy próżniowej. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje także samo cesarskie cięcie czy też niewielka ilość wód płodowych. Dodatkowo nie należy zapominać o takich czynnikach jak duży rozmiar dziecka czy ciąża mnoga.

Pomoc, którą uzyskują rodzice zgłaszający problem w asymetrii główki swoich dzieci u fizjoterapeutów, może być niewystarczająca. Znajomość technik powięziowych, czy czaszkowo-krzyżowych może być tutaj kluczowe.

Poród a dalszy rozwój dziecka

Podstawa czaszki to miejsce, z którego wychodzą nerwy, które mają wpływ na odpowiednie funkcjonowanie twarzy dziecka, gardła, języka oraz nerwu błędnego czyli trzewi. Nieprawidłowości, zablokowania czy też napięcia w tym obszarze mogą być przyczyną wielu problemów np. bolesne, nawracające zapalenie uch które wpływają na funkcję ucha środkowego. Z upośledzeniem funkcji nerwu zaopatrującego mięsień odwodzący oka często wiąże się uciśnięcie kości skroniowej podczas porodu. Jednym z objawów takiej nieprawidłowości może być zez. Z kolei za zaburzenia zgryzu często odpowiadają napięcia okołoporodowe w obrębie kości twarzy.

Jak już zostało wspomniane podczas porodu na ciało niemowlaka oddziałują ogromne siły kompresyjne. Kompresja przepony oraz żeber może być przyczyną wielu problemów m.in. upośledzenia drożności przełyku czy nadmiernego ulewania się (refluks).

Znajomość technik (terapia czaszkowo-krzyżowa czy odpowiednia terapia manualna tkanek miękkich) które uwolnią podstawę czaszki, przepony ciała może rozwiązać powyższe problemy, znacznie zmniejszyć objawy przez co poprawić funkcjonowanie ciała dziecka i dać wytchnienie zmęczonym rodzicom.

Doświadczony fizjoterapeuta powinien potrafić ocenić, które zjawiska wskazują na konieczność podjęcia interwencji fizjoterapeutycznej, a kiedy należy niemowlę pozostawić w fizjologicznym procesie rozwoju. To bardzo często występujący dylemat terapeutyczny wśród wielu fizjoterapeutów. Niewłaściwe zdiagnozowanie określonych symptomów, zbyt późne wdrożenie terapii przez fizjoterapeutę bądź zastosowanie niewłaściwych technik może mieć bardzo poważne konsekwencje dla dalszego rozwoju dziecka zarówno na podłożu fizjologicznym jak i fizycznym.

Najczęściej występujące problemy u niemowląt

 • asymetria i zniekształcenia głowy;
 • problemy z jedzeniem i ssaniem;
 • refluks;
 • kolka;
 • zaparcia;
 • zaburzenia snu;
 • nadmierna płaczliwość;
 • nadpobudliwość;
 • kręcz szyi;
 • wzmożone napięcia;
 • nierówna praca rączkami i nóżkami;

Techniki osteopatyczne czyli precyzyjna i celowana terapia manualna niwelowania nieprawidłowości.

Bardzo szerokie spektrum zastosowania w przypadku wielu dolegliwości dzieci i niemowląt wykazują techniki osteopatyczne. Za pomocą odpowiedniej terapii manualnej fizjoterapeuta jest w stanie zmniejszyć związane z porodem napięcia, poprawiając tym samym ruch powięziowy w układzie pokarmowym(techniki trzewne), krążenie, a także odblokowując ucisk poszczególnych nerwów (techniki wisceralne oraz czaszkowo-krzyżowe). Ponadto doświadczony fizjoterapeuta jest w stanie dokonać zniwelowania patologicznych zmian związanych z ułożeniem dziecka w macicy, jak również przygotować je do życia poza łonem matki.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu? Zapraszamy do kontaktu 609808407, e-mail: kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl

.