Uraz okołoporodowy i jego konsekwencje

Uraz okołoporodowy i jego konsekwencje

Tematem dzisiejszego wpisu na naszym blogu jest bardzo ważne zagadnienie związane z urazem okołoporodowym, który może być następstwem zarówno porodu siłami natury jak i porodu z ingerencją operacyjną.

Wyróżniamy następujące rodzaje urazów okołoporodowych:

 • uraz mechaniczny powstały w czasie porodu na skutek działania takich czynników jak ucisk, przerwanie, zmiażdżenie, rozciągnięcie tkanek;
 •  uraz biochemiczny, który jest konsekwencją niedotlenienia.

Jakie czynniki odpowiadają za występowanie urazów okołoporodowych?

 • poród z użyciem tzw. kleszczy, próżnociągu,  z pomocą ręczną;
 • przedłużony lub zbyt szybko zachodzący poród główkowy;
 • niewspółmierność porodowa  czyli dysproporcje pomiędzy wymiarem główki płodu, a wymiarem miednicy matki;
 • duża masa urodzeniowa dziecka

Dodatkowo warto wspomnieć także o czynnikach sprzyjających takich jak:

 • płód niedojrzały (wcześniak);
 • wady rozwojowe i choroby płodu
 • zły stan zdrowia matki;
 • uwarunkowania genetyczne, czynniki środowiskowe;
 • nieprawidłowe ułożenie płodu;
 • zaburzenia krążenia u płodu;
 • nieprawidłowości łożyska i naczyń pępowinowych;
 • stany doprowadzające do niedotlenienia płodu (wypadnięcie pępowiny, przedwczesne oddzielenie łożyska, poród przedłużony);

Konsekwencje urazów okołoporodowych

Urazy okołoporodowe obejmują:

 1.  ośrodkowy układ nerwowy urazy mózgu

Stanowią one najczęstsze i jednocześnie najbardziej niebezpieczne uszkodzenia, które zajmują pierwsze miejsce pod względem zgonów płodów i noworodków;

Do przyczyn uszkodzenia mózgowia zaliczamy niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, jak również wylewy krwawe śródczaszkowe.

Urazy ośrodkowego układu nerwowego mogą mieć rozległe skutki, bowiem odpowiadają za upośledzenie rozwoju psychoruchowego, porażenie mózgowe, epilepsję, nadpobudliwość, a także wzmożone napięcie mięśni.

Wylewy śródczaszkowe:

 • dokomorowe występujące u wcześniaków jak również noworodków spontanicznie urodzonych bez zauważalnych oznak urazu
 • podtwardówkowe (naddarcie sierpa i namiotu móżdżku);
 • podpajęczynówkowe dotyczące przeważnie wcześniaków z położenia miednicowego;
 • nadtwardówkowe powstałe wskutek wgniecenia, złamania kości czaszki.

Urazy mózgu odpowiadają m.in za:

 • u wcześniaków – napady bezdechów, obrzęki, zniesienie odruchów;
 • krzyk mózgowy (wysokotonowy, przenikliwy);
 • zaburzenia oddychania, krążenia, snu;
 • wzmożona lub obniżona pobudliwość;
 • wzmożone, rzadziej – obniżone napięcie mięśniowe;
 • drżenia mięśniowe, drgawki;
 • słaba reakcja na bodźce;
 • śpiączka.

Urazy rdzenia kręgowego objawiają się głównie poprzez:

 • osłabienie odruchów ścięgnistych;
 • porażenie wiotkie kończyn dolnych;
 • zaburzenia czynności układu moczowego;
 • zaburzona reakcja na bodźce.

Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

Dotyczy  nerwu twarzowego, polega na unieruchomienie mięśni porażonej strony twarzy, dziecko nie marszczy czoła, a także nie zamyka oczu. Ponadto zauważalne jest wygładzenie fałdu nosowo-policzkowego.

Dodatkowo w/w uszkodzeniom towarzyszy: niedowład nerwów splotu ramiennego ( najczęściej podczas porodu dużych noworodków), porażenie typu Duchenne’a Erba – uraz C5-C6, ramię obniżone, kończyna unieruchomiona, ułożona wzdłuż tułowia, skręcona do wewnątrz;

Inne objawy uszkodzeń obwodowego układu nerwowego to porażenie:

 •  typu Klumpkego – uraz C7-Th1 – obejmuje zginacze przedramienia i ręki-ruchy palców są zniesione;
 •  całej kończyny górnej – wiotka, zniesione czucie, brak odruchów;
 •  nerwu przeponowego – sinica, ciężki oddech.

Urazy mogą również dotyczyć układu kostnego oraz tkanek miękkich:

W przypadku tych pierwszych w obrębie czaszki najczęściej mamy do czynienia z wgnieceniami, złamaniami, pęknięciami kości czaszki;

Może wystąpić krwiak podkostny sklepienia czaszki (pęknięcie drobnych naczyń krwionośnych między okostną, a zewnętrzną powierzchnią kości, powikłaniem może być ropień, wchłania się do kilku tygodni). Ponadto takim urazom niejednokrotnie towarzyszy złamanie obojczyka – zwykle w połowie lub 1/3 długości odcinka.

Jeśli chodzi o urazy tkanek miękkich to do najczęstszych uszkodzeń zaliczamy:

 • krwotok do nadnerczy (zagrożenie życia);
 • obrzęk porodowy powstały w wyniku przesięku płynu tkankowego do tkanek miękkich przodujących części ciała, dotyczy głównie głowy;
 • kręcz szyi – jako wynik uszkodzenia mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego podczas porodu;
 • uszkodzenie porodowe wątroby – krwiak podtorebkowy występujący najczęściej u wcześniaków lub dużych noworodków.

Zapraszamy fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, terapeutów manualnych na kurs pt. Osteopatia w pediatrii i neonatologii,  podczas którego poznasz wykorzystanie wielu metod terapeutycznymi. Trwający trzy dni kurs jest bogaty w zajęcia praktyczne z wykorzystaniem zarówno technik powięziowych, kranio-sakralnych, BLT jak i manipulacyjnych.

Celem kursu jest wypracowanie praktycznych umiejętności klinicznych w leczeniu dzieci i niemowląt. Ponadto w trakcie trwania szkolenia terapeuci posługujący sie metodą NDT Bobath będą mogli skonfrontować swoja wiedzę i nabyć umiejętności w pracy technikami osteopatycznymi np. techniki wisceralne, kranio-sakralne, co niewątpliwie wzbogaci ich warsztat terapeutyczny.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu pod numerem 609-808-407 lub za` pośrednictwem e-maila: kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl.

._