Kurs twarzoczaszka i terapia stawów skroniowo żuchwowych

Kurs twarzoczaszka- zintegrowanego podejścia do tematyki stawów skroniowo-żuchwowych i twarzoczaszki.

Co na kursie?

Zdobyta podczas kursu wiedza niewątpliwie ułatwi nie tylko rehabilitację dysfunkcji związanych z zaburzeniami na poziomie twarzoczaszki. Ponadto ułatwi komunikację ze specjalistami w zakresie stomatologii i ortodoncji.

Podczas kursu kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z anatomią twarzoczaszki jak równiez będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie palpacji. Wiedza ta niewątpliwie pozwoli na szybsze odnalezienie związku przyczynowo-skutkowego poszczególnych dysfunkcji w ciele człowieka.
Kurs twarzoczaszka- zintegrowanego podejścia do tematyki stawów skroniowo-żuchwowych i twarzoczaszki.

Zaburzenia w obrębie twarzoczaszki, które będziemy poruszać na kursie

Podczas kursu poruszymy tematykę związaną m.in ze wzorcami zaburzeń w obrębie kości sitowej, nosowych, a także w obrębie kości jarzmowych i szczękowych.
W kolejnej części omówimy także wzorce zaburzeń w obrębie zgryzu. Istotnym aspektem będzie również omówienie relacji zgryz-czaszka-ciało wraz z omówieniem postępowania rehabilitacyjnego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będa potrafili dostrzec określone dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki. Ponadto będą potrafili zidentyfikować powiązanie patologii z zaburzeniami psychoemocjonalnymi a także ich potencjalny wpływ na posturę pacjenta.

Uczestnicy zdobędą wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne w zintegrowanym postępowaniu rehabilitacyjnym a także współdziałaniu w wielodyscyplinarnym zespole specjalistów (dentystów, logopedów, neurologów, ortodontów). Aspekt ten jest wysoce istotny biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę dysfunkcji skroniowo-żuchowowe

Dla kogo jest kurs twarzoczaszka i stawy skroniowo żuchwowe?

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, oraz lekarzy,którzy zajmują się leczeniem problemów w obszarze twarzo-czaszki i obszarze czaszkowo-żuchwowym._